saavutettavuus

Saavutettavuus tulee

Suomi on hyväksynyt ja saattanut voimaan EU:n saavutettavuusdirektiivin. Verkkopalveluissa "saavutettavuus" tuottaa arvokasta kehitystä käytäntöihin. Tavoite on, että kaikki ihmiset voivat käyttää palveluita mahdollisimman laajasti ja ennen kaikkea ilman erikoissuunnittelua tai mukautuksia.

Tämä YK:n yleissopimuksessa määritelty erityisryhmien huomioiminen on laaja kokonaisuus, jossa saavutettavuudella viitataan nimenomaisesti informaatiotekniikkaan, kuten tapaan tehdä sähköisiä julkaisuja, palveluita ja sovelluksia. Asian merkitystä kuvaa esimerkiksi se, että Suomessa eri tavoin näkövammaisia on suurin piirtein yhden Mikkelin tai Kotkan kaupungin verran.

Timehouse on ollut mukana tukemassa saavutettavuutta jo kohta kolmekymmentä vuotta. Ensimmäinen puhesyntetisaattorimme Mikropuhe julkaistiin 1991. Nyt olemme menossa versiossa 5.1. Edelleen Mikropuhe vastaa uskollisten käyttäjien mielestä parhaiten saavutettavuusvaatimuksiin. Sen tuottaman artikulaation erityinen rakenne ja kyky puhua selkeästi sekä hyvin nopeasti mahdollistavat selailevan lukemisen harjaantuneelle käyttäjälle.

Hei, kuka puhuu?

Ruudunlukuohjelma toimii puhesyntetisaattorin, pistenäytön, ruudunsuurennuksen tai näiden yhdistelmien kanssa. Näkövammaiset hyötyvät ruudunlukuohjelmasta siten, että ohjelma muuntaa näytöllä olevan tekstin tai muun tiedon pistekirjoitukseksi, puheeksi tai suurennokseksi.

Jotta se tähän kaikkeen kykenisi, on esimerkiksi internet-sivuilla olevilla jokaisella elementeillä oltava kuvaus, joka välitetään käyttäjälle vaikkapa puheena. Tekstin rakenteen tulee olla johdonmukainen ja toiminnallisuuksien toimia näppäimistöltä. Sarkainta käytetään siirtymisessä elementistä toiseen, esimerkiksi linkistä linkkiin ja listat toimivat nuolinäppäimin ylös ja alas.

Ohjeistus hyvään saavutettavuuteen on selkeää eikä sen toteutus ole vaikeaa, mutta edellyttää suunnittelijalta harjaantumista ja tarkkuutta. Direktiivi säätää julkisen hallinnon palvelujen minimitason, mutta suosittelemme sen yleistä soveltamista myös yksityisillä palvelualoilla. Se on kaupallisessakin mielessä yhden merkittävän kuluttajaryhmän huomioimista ja osa hyvää yrityskansalaisuutta.

Info

Ajankohtaista tietoa, laaja lista tärkeitä linkkejä sekä hyvä täydennys saavutettavien verkkosivujen suunnitteluun löytyy Näkövammaisten keskusliiton sivuilta tästä osoitteesta:
https://www.nkl.fi/fi/etusivu/saavutettavuus-esteettomyys/saavutettavuus-verkossa-ja-mobiililaitteissa/tarkistuslista-verkkosivujen-tekijoille

Jakaminen

Timehouse avasi kotisivupalvelun

Älykirjavalmistajana tunnettu Timehouse on avannut kotisivupalvelun, jonka nimi on Julkai.se. Nimi on samalla palvelun internetosoite. Palvelu kilpailee laadulla, äärimmäisen helpolla päivitettävyydellä ja asiallisella hinnoittelulla.

Lue lisää »

Timehouse verkostoituu yli rajojen

Timehouse Oy:n liiketoiminta kansainvälistyy kuin itsestään. Sähköisten aineistojen liikuttaminen yli rajojen on helppoa ja olemme itse rakentaneet teknologiat, joilla sähköinen liiketoiminta on mahdollista.

Lue lisää »

Minä löydän

Timehouse on kehittänyt älykästä hakua jo lähes kolmekymmentä vuotta. TimeSearch on tarkoitettu suljettujen ja laajojen, sähköisessä muodossa olevien tietovarantojen hallintaan, analysointiin ja hyödyntämiseen. Sellaisiin ympäristöihin, joihin julkiset hakutyökalut eivät sovi, tietoon jota pitää suojella ja myydä.

Lue lisää »