labyrintti

Minä löydän

Timehouse on kehittänyt älykästä hakua jo lähes kolmekymmentä vuotta. TimeSearch on tarkoitettu suljettujen ja laajojen, sähköisessä muodossa olevien tietovarantojen hallintaan, analysointiin ja hyödyntämiseen. Sellaisiin ympäristöihin, joihin julkiset hakutyökalut eivät sovi, tietoon jota pitää suojella ja myydä.

Suljettujen systeemien sisällä oleva hakumoottori on elektronisen tiedon hallinnan ja julkaisemisen perusominaisuus. Massadata on usein monimuotoista ja rakenteetonta ja se tulee useasta eri lähteestä. Se voi olla nopeasti päivittyvää ja sitä tulee koko ajan lisää. Siis käytännössä aivan sattumanvaraista monin tavoin. Ilman älykästä hakua se on myös täysin käyttökelvotonta.

Indeksointi

Timehousen indeksointiprosessi määrittelee tietomassasta jokaisen sanan sijainnin ja rakentaa siihen linkin. Haku tehdään indeksiin eikä dataan. Hyvä älykäs haku lähestyy informaatiomassaa tehokkain työkaluin ja avoimin silmin. Indeksointi on oma ja jatkuva prosessinsa ja aina, kun datamassaan tuodaan uutta sisältöä, se kulkee indeksoinnin kautta. Näin suuri osa rakenteettoman datan analyysiä on sen esikäsittely sellaiseen rakenteiseen muotoon, josta analyysi tai haku voidaan suorittaa.

Timehousen hakukone osaa myös suomen kielen taivutukset, siinä on 1,5 miljoonan sanan sanasto ja se ymmärtää tärkeysjärjestyksiä eli hakutulos on relevanssilajiteltu. Se ymmärtää siis indeksoida ja klusteroida myös ne kielelliset sisällöt, jotka ovat merkitykseltään lähellä toisiaan.

TimeSearch -hakumoottorimme on itsenäinen ohjelma, joka voidaan integroida osaksi muita julkaisujärjestelmiä. TimeSearch osaa hakea myös muilla kielillä. Suomen kielen laajennus oli tarpeen, koska sanat kielessämme esiintyvät niin harvoin perusmuodossaan.

Jakaminen

Ellibs ja Timehouse aloittavat älykirjayhteistyön

Timehousen älykirjat ovat jatkossa osa Ellibsin tarjontaa. Ellibs on sähköisten kirjojen myyntiin, markkinointiin ja teknologiaan erikoistunut yritys ja Timehousen teknologioilla valikoimaan saadaan myös eri tavoin rikastettuja älykirjoja. Ellibs Oy on osa Lingsoft-konsernia.

Lue lisää »

Timehouse avasi kotisivupalvelun

Älykirjavalmistajana tunnettu Timehouse on avannut kotisivupalvelun, jonka nimi on Julkai.se. Nimi on samalla palvelun internetosoite. Palvelu kilpailee laadulla, äärimmäisen helpolla päivitettävyydellä ja asiallisella hinnoittelulla.

Lue lisää »

Timehouse verkostoituu yli rajojen

Timehouse Oy:n liiketoiminta kansainvälistyy kuin itsestään. Sähköisten aineistojen liikuttaminen yli rajojen on helppoa ja olemme itse rakentaneet teknologiat, joilla sähköinen liiketoiminta on mahdollista.

Lue lisää »