Timehousen tuotteilla Alma Talent toi merkittävää lisäarvoa julkaistavalle materiaalille ja siihen liittyvälle liiketoiminnalle.

Suomenlaki.com

Timehousen ratkaisuin

Syksyllä 2017 alkaneessa projektissa Alma Talent haki Suomenlaki.com -palvelulle jatkuvuutta ja mahdollisuutta sopeutua tulevaisuuden haasteisiin. Pitkä yhteistyö Fokus- ja Verkkokirjahylly-palveluiden kanssa teki meistä luontevan kumppanin haastavaan projektiin. Uusi palvelu julkaistiin joulukuussa 2017.

Timehousen tuotemodulien käyttö mahdollisti Suomenlaki.com -palvelun jatkokehittämisen ja toi kaikille asiakkaille uusia ominaisuuksia – esimerkiksi hakukoneen, joka ymmärtää suomen kielen sijamuotoja. 

Tärkeä osa tätä projektia oli myös toimitusjärjestelmän kehittäminen. Toimittajan työtä helpotettiin toimitusautomaatiolla ja ohjelmistorobotiikalla, jossa Timehousella on pitkä kokemus.

Fokus-palvelu

Ammattilaisen tietolähde

Alma Talentin Fokus-palvelu on Suomen suosituimpia maksullisia tietopalveluita juridiikan, talouden, verotuksen ja esimiestyön aihealueilta. Palvelu on toiminut jo vuodesta 2001 lähtien (nimi oli aiemmin WSOY / Yritystieto) ja on vakiinnuttanut asemansa ajantasaisena ja tehokkaana tietopalveluna.

Timehouse on ollut mukana palvelun kehittämisessä aivan alusta asti ja tietomäärien lisääntyessä vuonna 2011 palvelun toimitusjärjestelmäksi valittiin TimeBase.

Tehokas hakukone löytää valtavasta, lähes 25 miljoonan sanan materiaalista salamannopeasti halutun kohdan ja pitkälle viety automaatio helpottaa toimituksen työtä mahdollistaen mm. palvelun sisällön päivittämisen useita kertoja päivässä.

Verkkokirjahylly

Elektroninen kirjahylly

Fokus-palvelun yhteyteen toteutettu verkkokirjahylly on osoittautunut menestystuotteeksi sähköisten julkaisujen alalla. Verkkokirjahyllystä luetaan ammattikirjallisuutta ja sitä käytetään laajasti oppilaitoksissa.

Menestyksen yhtenä salaisuutena on bisnesmalli, jossa asiakas ei osta yksittäistä kirjaa vaan lukuoikeuden kirjahyllyyn, joka sisältää tietyn aihealueen kirjoja. Kirjahyllyt uudistuvat jatkuvasti, joten asiakkaalla on jatkuvasti käytössään ajantasaista tietoa.

Verkkokirjahyllyn teknisen toteutuksen korkea laatu on varmasti myös auttanut tässä menestystarinassa. Palvelu ja kaikki siihen liittyvät osat on toteutettu Timehousen Time 3.0-perheen tuotteilla.

Summa-palvelu

InDesignista hetkessä sähköinen julkaisu

Alma Talent halusi kehittää ainutlaatuisen palvelun, jossa kuluttajille tarjotaan kuukausimaksua vastaan uusimmat versiot kaikista Alma Talentin lehdistä ja bisneskirjoista.

Eri tyyppisten sisältöjen ja eri tekijöiden laatimien InDesign-taittojen vienti sähköiselle julkaisualustalle nopeasti ja tehokkaasti oli perusvaatimus projektin onnistumiselle.

Timehouse toteutti automaattisen konversion InDesignista TimeBaseen ja rakensi tehokkaat aputoiminnot julkaistavan materiaalin rikastamiselle ja muokkaamiselle.

Lisätietoa SUMMA-palvelusta:

Linkki aukeaa uuteen ikkunaan.

Ota yhteyttä:

Timehouse Oy
Köydenpunojankatu 8
FIN-00180 Helsinki
020 7491 449

© All Rights Reserved · Timehouse Oy
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!