Älyopas

Kyllä sinä osaat

– kun saat kunnollista opastusta –

Sähköiseen ympäristöön rakennettu opas on mutkaton pitää ajan tasalla ja toimii vaikka puhelimella. Siinä on älykäs haku ja sitä on helppo käyttää.

Tehdään asiat helpoiksi

Älyoppaan avulla voit hallita monimutkaisia järjestelmiä, parantaa laatua ja ammattitaitoa sekä tehostaa liiketoimintaa.

Löydä apu heti

Älykäs sähköinen opas vie suoraan oikean tiedon äärelle, kertoo miten sinun tulee toimia tai kuinka laite toimii, miten kohde huolletaan, milloin se on viimeksi huollettu ja kuka sen teki.

Älyopas eroaa painetusta manuaalista siten, että sen tietoa voi havainnollistaa ja päivittää milloin vain. Siihen voidaan jopa automatisoida päivityksiä edistyneillä tiedon hakuprosesseilla ja informaatiota voidaan ohjata sisältöön useista lähteistä.

Interaktiivista älyopasta voi rikastaa esimerkiksi erilaisilla animaatioilla ja videoilla. Siihen voi tuoda ja päivittää tuotetietoa, käyttökokemuksia sekä käyttäjien kommentteja. Kommentointi on ominaisuus, joka mahdollistaa esimerkiksi huoltohistorian ja työpaikan hiljaisen tiedon kasvattamisen. Samalla se tukee palvelujen monistettavuutta ja ammattitaidon siirtoa.

Hiljainen tieto käyttöön

Tiedämme usein enemmän kuin osaamme ääneen lausua. Kokemusperäinen tieto voidaan saada käyttöön älyoppaan kasautuvan tiedon mekanismein.

Älyopas on kuin yhteen kohteeseen perehtynyt syvällinen wikipedia, jossa on hypertekstiominaisuudet täydennettynä multimedialla.

Näkökulma voi olla myös kouluttava. Opas voi sisältää tehtäviä ja harjoituksia. Meillä on siihen tarpeeseen hyviä esimerkkejä.

Älyopas voidaan perustaa esimerkiksi olemassa olevan PDF-manuaalin tms. muodostamalle rungolle, johon liitetään Timehousen kehittämä älykäs hakurobotti, strukturoitu käyttöliittymä ja valmis aineisto julkaistaan osana mitä tahansa sähköistä ympäristöä tai itsenäisenä palveluna.

QR-koodi ja älyopas

Laajoissa kokonaisuuksissa, kuten teollisissa laiteympäristöissä, kiinteistöissä tai logistiikassa voidaan ohjeistus rajata yksittäisiin kohteisiin linkittämällä laitteeseen liitettävä opastus QR-koodilla. Laitteen pintaan liimataan tulostettu QR-koodi, joka sisältää tiedon oikeasta internetosoitteesta. Älypuhelin osaa lukea tarrassa olevan koodin ja ohjaa toimenpidettä suorittavan henkilön suoraan oikeaan sisältöön. Ei siis vain manuaalin sisällysluetteloon, vaan täsmälleen oikeaan kohteeseen.

QR-koodin luominen on helppoa. Ilmaisia koodin generointipalveluja on paljon. Internet-osoitteeseen (URL) ohjaava koodi luodaan kirjoittamalla haluttu osoite tekstikenttään, jonka jälkeen koodi ladataan kuvatiedostona omalle laitteelle. Vasemmalla oleva koodi on luotu osoitteessa https://www.the-qrcode-generator.com. 

© All Rights Reserved · Timehouse Oy