ERP
Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä
ERP
Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä
ERP
Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä

ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning) eli toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen tietojärjestelmä, joka integroi eri toimintoja, esimerkiksi tuotantoa, jakelua, varastonhallintaa, laskutusta ja kirjanpitoa.

ERP-järjestelmään voi sisältyä erilaisia osioita, esimerkiksi palkan­laskenta, kirjanpito, reskontra, varastonhallinta, tuotannonohjaus sekä materiaalin, projektien, huollon, resurssien ja omaisuuden hallinta. Tyypillistä on että nykyaikaisissa järjestelmissä osiot ovat siis erillisiä moduuleita, joita voidaan ostaa ja ottaa käyttöön vaiheittain.

ERP-järjestelmillä pyritään parantamaan yrityksen tehokkuutta niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin (esim. varastojen vähennys) integroimalla samaan järjestelmään eri osastoja palvelevia osioita – tiedot tallennetaan samaan tietokantaan, jolloin reaaliaikaisen tietojen jako eri toimintojen välillä on helppoa. ERP mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonsiirron myös saman arvoketjun eri yritysten välillä. Reaaliaikaisen tiedonsiirron avulla pyritään vähentämään päällekkäistä työtä ja nopeuttamaan asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa. Päätöksenteko nopeutuu kun päätöksentekijöillä on helposti käytössään ajankohtaista tietoa.

Nykyajan liike-elämässä on kaikilla käytössään jokin järjestelmä liiketoiminnan ohjaukseen. ERP onkin syntynyt korvaamaan manuaalista kirjanpitoa ja toimintoja ja siten nopeuttamaan jokapäiväistä työskentelyä. Tietojärjestelmien kehityksen myötä on selvää, että myös yritysten kaikki toiminnot linkittyvät johonkin tietojärjestelmään.

ERP:n hyötyjä

Nopeus

Reaaliaikainen tiedonjako mahdollistaa koko yrityksen toiminnan parantamisen osastokohtaisen toiminnan optimoimisen sijasta. Aiemmin suunnittelussa tarvittava tieto siirrettiin toisille osastoille kausittain, esimerkiksi kuukausittain. Kukin osasto suunnitteli omaa toimintaansa tämän kausittaisen informaation perusteella. 

Monistettavuus

Hyvien toimintamallien siirtäminen osaksi laajenevaa yritystoimintaa voidaan toteuttaa entistä yksinkertaisemmin. Hyvin tuotteistetut käytännöt saadaan hyödyttämään yritystä monipuolisesti ja organisoidusti. Kun yrityksen koko kasvaa, tarvitaan yksi järjestelmä, jolla liiketoimintaa voidaan hallita ja johtaa. Raportointi, kehittäminen ja optimointitoiminnot toimivat hyvin, kun tieto on luotettavaa ja yhtenäistä.

Virheiden välttäminen

Hyvä järjestelmä ei helposti anna tehdä virheitä. Hyvin automatisoitu järjestelmä tekee työn puolestasi, ja antaa sinun keskittyä työtehtäviesi jatkuvaan kehittämiseen. Hyvä ERP sisältää toimitusketjun hallinnan, kattavan raportoinnin, analytiikan ennakoinnin ja tukee digitalisaatiota.