Julkaisu­järjestelmä

Julkaisujärjestelmä on toimituksen työkalu, jolla viestintä voidaan jaella kaikkiin kanaviin. Teksti, kuvat, ilmoitukset, videot ja rikasteet voidaan syöttää järjestelmään ja kanavoida sieltä sähköiseen ja painettuun mediaan.

Olemme kehittäneet julkaisujärjestelmiä yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Time 3.0 on järjestelmän uusin päivitys ja täysiverinen monikanavajulkaisemisen työjuhta. 

Näin se toimii:

järjestelmän osat:

Sähköisessä julkaisussa käyttäjä voi navigoida mm. seuraavilla tavoilla:

  • Hakukoneen tulokset
  • Lähtevät tai tulevat viittaukset
  • Sisällysluettelo
  • Kirjanmerkit
  • Asiahakemisto
  • Käsitekartta
  • Toimituksen nostot

SaaS

Software as a Service tarkoittaa ohjelmiston hankkimista palveluna perinteisen itse asennettavan ohjelmiston sijaan. SaaS-ohjelmisto asennetaan palvelimelle, jonne luodaan jokaiselle käyttäjälle oma tili. Sama tuotantoympäristö palvelee montaa käyttäjää ja ohjelmistoa käytetään verkkoselaimella.

PDF

Julkaisujärjestelmä osaa tehdä aikaleimatun PDF:n halutuista kokonaisuuksista, osasta dokumenttia, hakutuloksista tai mistä tahansa aineiston osasta. 

Aineiston hallinta

TimeBase on tuoteperheen materiaalin hallinta- ja varastointityökalu. Se kykenee ottamaan vastaan materiaalia useista lähteistä.

Olemme rakentaneet tavanomaisiin tuotannon työkaluihin laajennukset, joiden avulla sisällön tuottajien ei tarvitse luopua tutuista ja hyvin hallitsemistaan ohjelmistoista. TimeBase osaa ottaa vastaan materiaalia Wordista, Open Officesta, Adobe InDesignista ja jopa Adobe FrameMakerista. Lisäksi aineistoa voi muokata suoraan selaimen ikkunassa.

TimeBase on turvallinen paikka kaikelle materiaalille. Keskittäminen helpottaa materiaalin käyttöä erilaisissa tuotteissa ja projektissa sekä mahdollistaa esim. automaattisen päivittäisen varmuus­kopioinnin.

TimeBase-toimitus­järjestelmään voidaan rakentaa eri tyyppisiä työnkulkuja, esim. materiaalin keräämiseksi avustajilta Internet-editoinnin avulla.

 

Julkaiseminen

Julkaisemisen työkalu on TimePub, jolla samasta materiaalista saadaan useita tuotteita ja palveluita eri alustoille. Sähköisessä julkaisussa responsiivinen web-sivusto palvelee eri pääte­laitteita: desktop, mobiili ja tabletit. Paperi­julkaisu voidaan tehdä taitto-ohjelmilla: Adobe Indesign, Adobe FrameMaker, MS Word ja Open Office.

Sähköinen julkaiseminen

Julkaisujärjestelmästä aineisto ohjataan sähköisiin julkaisuihin käyttämällä TimeCMS-modulia, joka on responsiivisten Web‐sivujen rakennus­alusta.

TimeCMS-järjestelmällä hallitaan WWW-sivuston tekstisisältöä, rakennetta, kuvia sekä muita tiedostoja. TimeCMS on monipuolinen, vaativien web‐sivujen rakennusalusta. TimeCMS:n avulla toteutamme yrityksesi näköiset kotisivut, joita voit itse ylläpitää helposti verkossa.

Hakukone

TimeSearch Älykäs hakukone on elektronisen julkaisun perus­ominaisuus. Timehousen haku­kone osaa suomen kielen taivutukset, siinä on 1,5 miljoonan sanan sanasto ja se ymmärtää tärkeysjärjestyksiä eli hakutulos on relevanssi­lajiteltu. Se on itsenäinen ohjelma, joka voidaaan integroida osaksi myös muita julkaisu­järjestelmiä. TimeSearch osaa hakea myös muilla kielillä.

 

Käyttäjähallinta

Pääsynhallinta – tietoturva – raportointi 

TimeGate -pääsyn­hallinta- ja käyttäjän­hallinta­ohjelmiston avulla voidaan hallinnoida käyttäjiä, tuotteita ja lisenssien käyttö­oikeuksia. TimeGate voidaan integroida olemassa­olevaan CRM-järjestelmään tai käyttäjä­tieto­kantaan. Ohjelmisto sisältää istunnonhallinnan ja käyttölokit.

Ohjelmisto mukautuu tilaajan IT-ympäristöön. TimeGate voidaan liittää mm. Microsoft Dynamicsiin, SAP:iin sekä Active Directoryyn.

Julkaisupolku:

Taitosta verkkojulkaisuksi puolessa tunnissa

InDesigniin rakentamallamme laajennuksella voidaan taitettu materiaali poimia avoimesta taittotiedostosta TimeBase-toimitusjärjestelmään.

Toimitusjärjestelmässä materiaali ja kuvat kootaan verkkojulkaisuksi. Julkaisua voi muokata ja siihen voi lisätä linkkejä, videoita, sanaselityksiä tai muuta julkaisua rikastavaa materiaalia.

Verkkojulkaisua voi käyttää kännykällä, padillä tai tietokoneella. Verkkojulkaisu on responsiivinen, eli se mukautuu sitä käyttävään laitteeseen. 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Vieritä ylös