XML
HTML
XHTML
SGML
DTD
XSLT
CSS
DocX
CRM
ESB
ePub
BLL
BIM
ERP
Javascript
C#
SQL
PHP
C++
STL
JAVA
BIM

Räätälöidyt palvelut

ePub
DocX
CRM
ERP
ESB
BLL
BIM
Windows
iOS
OS X
Linux
ePub
DocX
CRM
ERP
ESB
BLL
BIM
Windows
iOS
OS X
Linux
C++
STL
C#
JAVA
PHP
SQL
BIM

Korkeaan ammatilliseen ja tietotekniseen osaamiseen perustuvaa palvelua, jossa tuotetaan tietoteknisiä ratkaisuja paikkoihin, joihin ei ole olemassa helppoja, esivalmistettuja tai muita vaihtoehtoja. Timehousen asiantuntijat koodaavat lähes mitä tahansa.

Huippu­tiimimme kartoittaa, suunnittelee, toteuttaa ja asentaa asiakkaan tarpeiden mukaisen räätälöidyn ohjelmisto­ratkaisun pitkällä kokemuksella. Tavoitteenamme on tuoda asiakkaallemme merkittävää hyötyä tieto­tekniikasta.

Timehousen ohjelmoijat ovat vuosien saatossa kehittäneet lukuisia ratkaisuja eri alustoille. Muutamia poimintoja teknologioista ja sovelluksista:

  • Toimitus­järjestelmiä SQL-Serverin ja muiden tieto­kanta­moottoreiden päälle
  • Moni­kanava­julkaisu­järjestelmiä eri käyttö­järjestelmille, mobiili­laitteille, tableteille ja nettiin
  • Puhe­synteti­saattoreita ja puheen­tunnistimia
  • Kasvojen ja silmän liikkeen tunnistus­järjestelmiä
  • Sumean logiikan järjestelmiä hermo­verkoilla ja geneettisellä algoritmilla
  • CAD-ohjelmien automaatiota
  • Varaus- ja kulun­hallinta­järjestelmiä
  • Tekstin­käsittely- ja taitto-ohjelmien automaatiota

Esimerkkejä räätälöinneistä

micro electronics

Ylläpito

Tärkeitä liiketoimintaa kannattelevia järjestelmiä pitää ajoittain laajentaa, muuttaa ja niitä kohtaa ennemmin tai myöhemmin ikääntyminen. Me osaamme toteuttaa ne lennossa ilman haitallisia käyttökatkoksia.

Integraatiot

Integraatio tarkoittaa eri tekniikoilla tai alustoilla toteutettujen ohjelmistojen tai järjestelmien toisiinsa liittämistä, jolloin nämä liitetyt osat keskustelevat keskenään. Järjestelmien integrointi varmistaa tiedonkulun sekä tiedon liittymisen toisiin järjestelmiin. Yksinkertaisimmillaan integraatio voi olla esimerkiksi tiedonsiirtoa kahdesta eri komponentista saman koneen sisällä, ja monimutkaisimmillaan laajoja yhteenliittymiä useiden eri järjestelmien kesken. 

Tiedon kanavointi

Timehousen eräs vahvuus on tiedon kanavoinnin monipuolinen osaaminen. Erilaisiin järjestelmiin ulottuvat hakutoiminnot ja informaation hallinta, jäsentelely ja päivittäminen yhdellä kirjautumisella on yleistyvä tarve, kun järjestelmäsukupolvia ja niiden käyttämiä ohjelmointikieliä alkaa olla paljon.