Verkko­lehti

Haluatko julkaista painetun lehtesi myös verkossa tai tehdä vain sähköisen lehden?

Timehousen älykäs verkkolehti on sähköinen aikakaus- tai sanomalehti, jota luetaan selaimella ja jolla voidaan esittää rikastettua sisältöä. 

Rikastamisella tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksia, joita internet voi lukemiseen tarjota, kuten videoita, animoitua esitysgrafiikkaa tai viihdepelejä.

Verkkolehti palvelee monipuolisemmin kuin paperinen lehti. Lukemisen voi aloittaa mistä kohdasta haluaa, uutisvirta ei ole painoprosessin vanki, painopinta ei lopu koskaan kesken, painovirheen voi korjata milloin tahansa ja kun lehden postittaa, se on heti perillä.

Timehousen verkkolehti on responsiivinen, joten sitä voi lukea millä päätelaitteella tahansa. Responsiivisuus tarkoittaa sitä, että julkaisu sopeutuu päätelaitteen ruutukokoon, mutta säilyttää luettavuutensa.

Näköislehden aika on ohi

Lehtiä on alettu julkaista verkossa jo kauan sitten ja ne jakautuvat kahteen pääluokkaan: näköislehtiin, jotka pyrkivät näyttämään uskollisesti samalta, kuin painettu julkaisu ja niihin, jotka eivät pyri. Näköislehti valloitti aluksi markkinat, koska sen tuottaminen oli helppoa ja lähes ilmaista.

Näköislehden käyttö on monimutkaista. Ruudulla saattaa olla yhtä aikaa kolme käyttöliittymää ja lukeminen edellyttää pienikokoisen tekstin klikkailua suurennuslasilla. 

Ilmaiset palvelut ovat romuttaneet huomattavan osan näköislehden kaupallisista mahdollisuuksista. Suurissa lehtiportaaleissa julkaisut hukkuvat valtavaan tarjontaan, joista yksittäisen lehden löytäminen on vaikeaa. Lehdet altistuvat rajulle kilpailulle jopa muiden saman alan julkaisujen kanssa.

Sähköisen lehden idea on järkevä, mutta julkaisijoilta puuttui aluksi työkaluja hyödyntää tuotteen luontaisia edellytyksiä, kuten loputon skaalautuvuus, nopea päivitettävyys, prosessin virheensietokyky ja hyvä luettavuus.

Timehousen verkkolehti tekee sen fiksummin

Taitto

Timehousen älykäs verkkolehti on suunniteltu ruudulta luettavaksi. Se skaalautuu kaikkiin tavanomaisiin näyttöihin responsiivisesti. Lukijan ei tarvitse zoomailla tekstiä voidakseen lukea sitä. Käyttöliittymä on pelkistetty, painikkeita on vähän ja niitä on helppo käyttää. Navigointi sujuu mutkattomasti ja lukija voi keskittyä olennaiseen, eli siihen, mitä hänelle halutaan sanoa.

Interaktiot

Interaktiivinen verkkolehtemme kykenee esittämään kaiken sen, mitä moderni internet-teknologia iloksemme tarjoaa. Vuorovaikutteisuutta on tarjolla sekä lukijoille, että sisällöntuottajille. Modernit tekniikat palvelevat erityisesti markkinointia. Mainostajille voidaan tarjota useita toiminnallisia ja kiinnostavia kerrontatapoja. Myös julkaisun levitykseen on olemassa tehokkaita ja edullisia työkaluja.

Älykäs haku

Meidän älykäs hakukone tuo verkkolehteen voimaa. Hakukone osaa suomen kielen taivutukset, siinä on 1,5 miljoonan suomenkielisen sanan sanasto sekä relevanssilajiteltu hakutulos, joka nopeuttaa tiedon hakua merkittävästi. Lehden sisältö voi olla tekstin lisäksi myös ääntä, videota ja valokuvia, karttoja, animaatiota ja esityskalvoja. Älykäs verkkolehti on ensimmäinen aidosti älykäs suomenkielinen lehden julkaisualusta.

Ilmoitustila

Erityisesti kuluttajat ovat tottuneet näkemään mainontaa tavanomaisilla internetsivuilla ja mainosten käyttö on mielekäs ansaintamalli medialiiketoiminnassa. Kaupallisilla sivustoilla markkinointi vaatii laajaa osaamista ja meidän strategiassamme mainostilan skaalautuminen on hyvässä tasapainossa journalistisen aineiston kanssa. Älykkäästi muotoiltuun arkkitehtuuriin on mahdollista jakaa suuri määrä ilmoitustilaa ilman lukutapahtuman kohtuutonta kuormitusta. 

Luettavuus

30 vuotta eikä suotta! Hyvä luettavuus on laaja kokonaisuus, jonka tueksi Timehouse on tehnyt valtavan määrän tutkimustyötä. Typografia, katseen ohjaaminen, käyttöliittymät ja merkkijärjestelmät, eikä kuvan lukemisesta ole puhuttu vielä mitään. Hyvä luettavuus on huomaamatonta visuaalista retoriikkaa, jonka tehtävä on tuoda sisältö esiin ja palvella. Oikeita ratkaisuja on aina useita, mutta meidän kanssamme on turvallista edetä kohti maalia.

Sirkulaatio

Oivaltava hakukoneemme tuo lisäarvoa toimitukselliseen työhön. Onko kellekään yllätys, että asiantuntijalehdet käsittelevät vuodesta toiseen samoja aiheita? Artikkeleissa on valtavasti asiantuntijatietoa, joka on jo kertaalleen muokattu luettavaan muotoon, mutta se on järkevää kytkeä johonkin toiseen sisältöön, viitekehykseen tai näkökulmaan. Tehokas ja älykäs hakumoottori tukee toimitustyötä ja vauhti vain paranee käytössä.

Teksti, ilmoitukset ja kuvat syötetään järjestelmään, teksti muotoillaan ja kuvat sijoitetaan paikoilleen. Sen jälkeen painetaan nappia, joka julkaisee jutun. Kuulostaa helpolta, koska se on sitä.

Toimitustyö

Timehousen verkkolehti on suunniteltu toimimaan myös painetun julkaisun tukena. Time 3 on kehittämämme julkaisujärjestelmä, jolla voidaan hallinnoida aineistoa ja jakaa se haluttuihin medioihin, ajastaa julkaisua, tuottaa ja varastoida sisältöjä ja muokata sitä. Julkaisujärjestelmästämme on lisää tietoa tällä sivulla:

Sivupohja

Verkkolehti tehdään siten, että jokaiselle rakenteelle valmistetaan oma sivupohja, jonne sisältö julkaisujärjestelmästä syötetään. Sivujen rakenne perustuu kahteen elementtityyppiin, staattiseen ja dynaamiseen. Vaihtuvat sisällöt tulevat järjestelmästä ja kaikki muu on valmiina sivupohjilla. Ne myös määrittelevät, miltä dynaaminen aineisto näyttää, fontit, värit, kuvakoot ja muut visualisoinnit.

SaaS

Lyhenne SaaS tulee sanoista ”Software as a Service”. Se tarkoittaa, että verkkolehden teknologia on sijoitettu palvelimelle, joten sitä ei tarvitse ladata omalle päätelaitteelle tai käyttää lehteä varten rakennetulla applikaatiolla. Julkaisija säästää siis rahaa ja voimavaroja olennaiseen, julkaisemiseen ja verkkolehteä voi lukea kaikilla päätelaitteilla riippumatta ruudun mittasuhteista.