Henkilöstökysely 6/2021

Me Timehousella arvostamme hauskaa ja rentoa työilmapiiriä. Haluamme olla yhteisö, jossa kaikilla on tilaa kehittyä, kasvaa ja voida hyvin. Jotta nämä arvot toteutuvat myös käytännössä, arvioimme ja pyrimme kehittämään koko henkilöstömme työhyvinvointia jatkuvasti.

Timehouse Oy

23/08/2021

Työntekijät ovat Timehousen sydän.

Haluamme seurata ja huolehtia meille kaikille sopivasta sykkeestä. 

Yksi tehokas tapa seurata työhyvinvoinnin toteutumista on henkilöstökysely, jonka toteutamme säännöllisin väliajoin. Koska uskomme avoimeen ja rehelliseen yrityskulttuuriin, haluamme jakaa tuloksemme myös kaikille sidosryhmillemme. Timehousen viimeisin henkilöstökysely toteutettiin 
kesäkuussa 2021.   

Voit lukea kyselyn kaikki tulokset alta. Vastaukset on esitetty sekä keskiarvolla että NPS-lukuna.  

NPS (Net Promoter Score) kansainvälisesti, tyytyväisyyskyselyissä käytetty mitta-asteikko.  

Arvo mittaa vastaajan tyytyväisyyttä ja suositteluhalukkuutta.  

Kysymyksiin on mahdollista vastata asteikolla 0-10,  jossa numero 1 vastaa erittäin epätodennäköinen suosittelijaa ja numero 10 taas erittäin todennäköinen suosittelija. 

Vastaajat lajitellaan tuloksissa kolmeen eri ryhmään: 
 
9-10 = suosittelijat 

7-8 = passiiviset / neutraalit 

0-6 = arvostelijat 

Lopullinen NPS-arvo lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosentuaalisen määrän suosittelijoiden prosentuaalisesta määrästä. 

Lopullinen NPS-luku tulee näin olemaan välillä -100 (ei yhtään suosittelijaa) ja +100 (ei yhtään arvostelijaa). 

1. Fiilikseni juuri nyt ( 1 = kaikki ahdistaa, 5 = mikään ei voisi olla paremmin! )

3,86 keskiarvo
3.86/5
2. Työni on mielekästä

Keskiarvo : 7,80

-100 +100
0
NPS

3. Yhteistyö asiakkaiden kanssa toimii hyvin

-100 +100
0
NPS
Keski-arvo : 8,21

4. Asiakkaat arvostavat Timehousea järjestelmätoimittajana

Keskiarvo : 8,43

-100 +100
0
NPS

Pyysimme tiimiämme kertomaan kolmella sanalla, mitä Timehouse on heidän mielestään. Tässä muutama poiminta vastauksista:

Empaattinen, positiivinen, moniosaaja

Reilu, rehellinen, innovatiivinen

Ketterä, positiivinen, lämmin

Välitön, ammattitaitoinen, inhimillinen

Timehouse on luotettava, välitön, joustava, positiivinen.

5. Yhteistyö työkavereiden kanssa toimii hyvin

Keski-arvo : 8,20

-100 +100
0
NPS

6. Annetut työtavoitteet ja tehtävät kommunikoidaan selkeästi

Keski-arvo : 7,33

-100 +100
0
NPS

7. Minulla on riittävä ammatillinen osaaminen annettuihin työtehtäviin

-100 +100
0
NPS

Keski-arvo : 8,27

8. Työohjaus on riittävää

Keski-arvo : 7,53

-100 +100
0
NPS

9. Timehousessa vallitsee luottamuksen ilmapiiri

Keski-arvo : 8,80

-100 +100
0
NPS

10. Pystyn vaikuttamaan työskentelytapoihin- ja välineisiin

-100 +100
0
NPS

Keski-arvo : 8,87

11. Saan Timehousessa tukea ammatilliseen kehittymiseeni

Keski-arvo : 8,40

-100 +100
0
NPS

12. Työaikani riittää annettujen tehtävien tekemiseen pyydetyssä aikataulussa

Keski-arvo : 7,33

-100 +100
0
NPS

13. Minulla on hyvä olla Timehousessa

Keski-arvo : 8,87

-100 +100
0
NPS
Seuraa meitä myös somessa !

Haluatko tutustua myös aikaisempien henkilöstökyselyidemme 
tuloksiin? 

Kurkkaa edellisen (8/2020) henkilöstökyselymme
 tulokset täältä.

Meille töihin?

Timehouse kasvaa ja kehittyy. Etsimme reiluun ja innovatiiviseen porukkaamme jatkuvasti uusia osaajia. Tutustu meihin lisää rekrysivuiltamme, kurkkaa avoinna olevat paikat ja laita viestiä!