Asiakastarina

Suomen Kustannusyhdistys tilastointijärjestelmän ulkoasu-uudistus ja elinkaaren huoltotyöt 

Timehouse uudisti Suomen Kustannusyhdistyksen selainpohjaisen tilastointijärjestelmäsovelluksen käyttöliittymää. Myös tekninen toteutus päivitettiin tukemaan sovelluksen elinkaarta.

Asiakas ja yhteistyö

Suomen Kustannusyhdistys on voittoa tavoittelematon, vuonna 1858 perustettu kirja- ja oppimateriaalikustantajien yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. Järjestön toiminnan tavoitteena on edistää suomalaista kustannusalaa, tukea julkaisemista ja kirjallisuuden jakelun vapautta sekä julistaa lukemisen iloa.   

Järjestön palveluihin kuuluu myös valtakunnallinen tilastointijärjestelmä, joka kerää yhteen tärkeää statistiikkaa suomalaisten kustantamoiden ilmoittaman datan avulla. 

Kuinka Timehouse valikoitui yhteistyökumppaniksi?

Vuosia jatkunut yhteistyö SKY:n ja Timehousen välillä vahvisti luottamusta teknisestä asiantuntijuudestamme ja kyvystämme toteuttaa tilattu projekti vastaamaan haluttua lopputulosta. 

Haaste

Suomen Kustannusyhdistyksen järjestelmä kerää ja julkaisee statistiikkaa suomalaisesta kirjallisuudesta ja julkaisutoiminnasta. Dataa julkaistaan niin vuosi-, neljännesvuosi- kuin oppimateriaalitilastojen muodossa. Tilastot antavat tärkeää informaatiodataa julkaisualan markkinatilanteesta. Kustannustoimialan dataa onkin kerätty saman järjestelmän avulla jo vuodesta 2008.  

Yhdistyksen jäsenkustantamot sekä logistiikkatalot täyttävät järjestelmän avulla taulukoituja kyselyitä, joiden statistiikasta luodaan loppukäyttäjälle raportteja, graafeja ja datapiirakoita. Kyselyissä kerätään dataa mm. kirjamyynnistä, -käännöksistä ja saavutettavuudesta, jonka laatuluokittelua Timehouse on auttanut luomaan digitaalisille julkaisuille. Raportit julkaistaan kaikkien nähtäville Kustannusalan tilastopalveluun.   

Tilastointijärjestelmälle oli kuitenkin aika tehdä määräaikaiskatsastus. Sekä tekninen toteutus, että käyttöliittymä tarvitsi päivitystä, jotta sovelluksen käyttö pysyisi jatkossakin sujuvana ja turvallisena. 

Ratkaisu

Tarpeena oli toteuttaa kevyt web-pohjainen sovellus, joka kaikessa yksinkertaisuudessaan pureskelee käyttäjien täyttämät kyselylomakkeet kerättävään datamuotoon. Sovellus toteutettiin käyttämällä ketterän ohjelmistokehityksen menetelmiä, sisältäen viikoittaisia sprinttejä ja palavereja sujuvan yhteistyön ylläpitämiseksi.  

Timehouse lähti päivittämään sovellusta niin käyttöliittymän kuin teknisen toteutuksen osalta, hyödyntäen käyttäjien käyttökokemuksista tullutta dataa:  Suomen kustannusyhdistys lähetti jäsenkunnalleen esikyselyn tilastointijärjestelmän käytöstä ja saatua palautetta käytettiin hyödyksi järjestelmän suunnittelussa. Aktiivisimmat palvelunkäyttäjät kutsuttiin myös yhteiseen workshopiin, jossa käytiin läpi käyttäjien toiveita ja ideoita uudistuksen suhteen. 

Liittymä tukee loogista datansyöttöä ja ehkäisee inhimillisiä virheitä. Tekninen päivitys takaa sovelluksen pitkäikäisyyden suomalaisen julkaisemisen statistiikankeruussa.  

Yleistä käyttömukavuutta tehostaaksemme jatkojalostimme lomakkeiden automaattitoimintoja, kuten syöttöjen summausta, automaattista tallennusta ja lomakkeiden esitäyttöä. Asiakkaalle tärkeää oli myös päästä räätälöimään omatoimisesti sovelluksen sisältöä, kuten HTML-pohjaisia sähköpostimalleja ja sovelluksen tekstisisältöä.  

Muutosten myötä Timehouse kohensi tilastointijärjestelmäsovelluksen datankeruuta, eliminoi virhetilanteita ja sovitti palvelun käyttöliittymän vastaamaan Kustannusalan tilastopalveluihin kertyvää statistiikkaa. Järjestelmä tarjoaa toiminnot myös jäsenluettelon ylläpitoon, jäsenmaksujen laskentaan ja kopiointikorvauksien laskutuksenhallintaan.  

Tekniikka ja statistiikka

Selainpohjaisen web-sovelluksen toimintojen rikastuttaminen ja täysin räätälöity datankeruualusta

UX/UI design – käyttöjärjestelmän ja -kokemuksen parantaminen

Tekninen päivitys ylläpitämään sovelluksen elinkaarta

Jutellaanko?

Jätä yhteystietosi, ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat tekniset ratkaisut.

    Jutellaanko?

    Jätä yhteystietosi ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat ratkaisut.

      Scroll to Top