Asiakastarina

Timehouse toimittaa ArchiLogs-laajennuksen räätälöinnin yhdysvaltalaisen Appalachian Log Structures-yrityksen käyttöön

Timehouse toteutti C++ ohjelmointikielellä ArchiLogs-laajennuksen räätälöinnin Appalachian Log Structures:lle. Nordic BIM Group Finlandin kehittämä ja ylläpitämä Archilogs on Archicad-ohjelman lisäosa hirsitalojen suunnitteluun.

Asiakas ja yhteistyö

ArchiLogs-lisäosan kehittäjä Nordic BIM Group Finland tunsi Timehousen kykenevyyden toimittaa teknisiä laajennuksia ja räätälöintiä ArchiLogsin pohjaratkaisuun. NGB päätti tuoda kaksi alansa osaajaa yhteen esittelemällä Timehousen Appalachian Log Structures:lle. Näin syntyi rajat ylittävä yhteistyö hirsirakentamisen saralla.  

Kuinka Timehouse valikoitui yhteistyökumppaniksi?

ArchiLogs-lisäosan kehittäjä Nordic BIM Group Finland tunsi Timehousen kykenevyyden toimittaa teknisiä laajennuksia ja räätälöintiä ArchiLogsin pohjaratkaisuun. NGB päätti tuoda kaksi alansa osaajaa yhteen esittelemällä Timehousen Appalachian Log Structures:lle. Näin syntyi rajat ylittävä yhteistyö hirsirakentamisen saralla.  

Haaste

Jotta ArchiLogs-työkalut saisi ALS:n tuotantoprosessin osaksi, lisäosaan tarvitsi asiakaskohtaisia uusia ominaisuuksia. Yksi tärkeimmistä toiminnallisuuksista oli ALS:n käyttämien nurkkaliitostyyppien ja nurkkasalvosten koneistusten lisäykset, joita ilman yhtiö ei pystyisi hyödyntämään ArchiLogsia tehokkaasti. Ilman näitä ominaisuuksia CNC-koneille ei voida antaa tarkkoja työstökoodeja hirsien täsmällistä leikkuuta ja sorvausta varten. 

Ratkaisu

Timehouse teki tiivistä yhteistyötä Nordic BIM Group Finland:n ja Appalachian Log Structures:n kanssa lisätessään ArchiLogsiin tarvittavat ominaisuudet. Räätälöinnin avulla ALS:n ArchiLogsilla suunnitellun hirsirakenteiden työstökoodit ovat luotettavia ja täsmällisiä. Timehouse ohjelmoi nurkkaliitostyypit ArchiLogsin GDL-objekteihin, jotta ALS:n on helppo visualisoida nurkkatyyppejä 3D-mallissa, ja varmistaa niiden oikeellisuus.

Projektiin kuului myös hirsitunnisteiden toteutus ALS:n prosessin ja tottumusten mukaisiksi.

Timehouse ja NBG järjestivät Archicad-ohjelmiston käyttökoulutuksen, jotta siihen kuuluvan ArchiLogs-lisäosan hyödyntäminen olisi mahdollisimman tehokasta. Ohjelmiston toimintojen läpikäynti on antanut ALS:lle vapautta toimia itsenäisemmin ArchiLog:n käyttöönotossa.

Timehousen räätälöinnin avulla Appalachian Log Structures sai käyttöönsä ArchiLogs:n maksimaaliset hyödyt tuotantoprosesseissaan.

Timehouse varmisti räätälöinnillä, että ALS pystyy hyödyntämään ArchiLogsia työvaiheesta ja -tilanteesta riippumatta. Tuloksena syntyi määrittelyihin sopiva kokonaisuus, joka tukee ALS:n työprosesseja. Aikavyöhykkeiden yli onnistunut yhteistyö lisättiin Timehousen projektien laajaan repertuaariin.

Tekniikka ja statistiikka

ArchiLogsin laajennus, johon kuului nurkkaliitostyyppien, koneistamisen ja hirsitunnisteiden lisäys

Asiakkaan nurkkaliitostyyppien luonti ArchiLogs– GDL-kirjaston (Geometric Description Language) objekteihin

Kansainvälinen yhteistyö kolmen yrityksen välillä

Jutellaanko?

Jätä yhteystietosi, ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat tekniset ratkaisut.

    Jutellaanko?

    Jätä yhteystietosi ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat ratkaisut.

      Scroll to Top