Asiakastarina

WOPI-rajapintaratkaisu

Toteutimme asiakkaallemme, Duodecimille WOPI-protokollalla valmistetun rajapinnan, joka mahdollistaa Office-dokumenttien käsittelyn selaimessa, suoraan omassa hallinnassa olevalta palvelimelta.

Rajapinta on suunniteltu toimivaksi kaikilla selaimilla ja laitteilla, tehden käytöstä helppoa ja joustavaa asiakkaan päivittäiset editointitarpeita huomioiden.

Rajapintaa tiedostojen muokkaukseen

WOPI, eli Web Application Open Platform Interface on Microsoftin rakentama rajapinta, joka tarjoaa asiakkaalle pääsyn palvelimille tallennettuihin tiedostoihin. Näin käyttäjälle mahdollistetaan tiedostojen selainpohjainen katselu ja editointi, suoraan oman laitteen selausohjelmistolla.

Toimeksianto

Microsoftin verifiointiprosessi. Koska WOPI integroituu käyttäjältä näkymättömästi Office Onlinen sovelluksiin, Microsoft valvoo tarkasti rajapinnan toteutusta. Ennen julkaisua järjestelmän tulee läpäistä kattava verifiointiprosessi Microsoftin tarjoamilla validointityökaluilla ja -menetelmillä. Verifiointiprosessi vaatii laajojen ohjelmistotestien läpäisyn lisäksi myös vastauksia liutaan teknisiä kysymyksiä, sekä videointia rajapinnan toteutuksesta sekä sen käytöstä. Tämän jälkeen Microsoft vielä itse henkilökohtaisesti tekee laatutarkastuksen järjestelmälle.

Yksi kattavista ohjelmiston verifiointiaskelista on WOPI validator –työkalun käyttöönotto, joka sisältää merkittävän määrän erilaisia testejä, käyden sovelluksen funktiot huolellisesti läpi. Työkalu on suunniteltu simuloimaan automaattisesti käyttäjän tekemiä valintoja rajapinnassa ja varmistaa, että implementaation ominaisuudet toimivat moitteettomasti. 

Kun ohjelma on läpäissyt testit ja tulokset näyttävät vihreää valoa, voidaan aloittaa Microsoftin verifiointiprosessin seuraava vaihe. Perusteellinen testaus auttaa valmistamaan vakaita ja luotettavia ohjelmistokokonaisuuksia.

” WOPI mahdollistaa sulavan, tutun ja yksilöidyn työskentelymahdollisuuden Office-ohjelmistoille mistä vain, milloin vain, ilman asennuksia. ”

Ratkaisu

Vaivatonta tiedostonhallinta. Tiedostot sisältävät kansiohierarkian, joten tiedostojen tallentamiseen ja etsimiseen käytettävän käyttöliittymän voi toteuttaa vaikka tutussa kansiorakenteessa tai muussa käyttöön sopivassa rakenteessa. WOPIn avulla voi toki myös ladata tiedostoja tietokantaan omalta koneelta tai ladata käsitellyt tiedostot lokaaliksi omalle laitteelleen.

Koska ohjelma toimii suoraan selaimessa, ei paikallisia asennuksia käyttäjän koneelle tarvita. Tämä helpottaa huomattavasti palvelun käyttöönottoa, eikä asiakkaan tarvitse huolehtia ohjelmiston toimivuudesta tai uudelleenasennuksesta mahdollisten laitteiden vaihdosten yhteydessä. Myös järjestelmän ylläpito on helppoa.

Käyttäjien tiedostot sijaitsevat tietokannassa ja ne voidaan helposti tuoda WOPIn avulla Office Online -ohjelmistoihin asiakkaan luettavaksi ja muokattavaksi. Tämä mahdollistaa sen, että kaikki tiedostot ovat aina jokaisen saatavilla ja muokattavissa suoraan selaimessa, missä tahansa, ilman asennuksia. Useampi käyttäjä voi myös halutessaan muokata tiedostoja yhtäaikaisesti.

” WOPI-rajapintaan kirjautumista varten tarvitset vain Microsoft Office -tunnukset. ”

Toteutus

Järjestelmän uusi toteutustapa. Toteutuksen teimme JavaScript-kieltä pyörittävässä Node.js ajoympäristössä, sillä tämä sulautui yhteen asiakkaan jo olemassa olevien järjestelmien kanssa parhaiten. C#:lla ohjelmointi on WOPI-ohjelmiston käyttöönoton yleisin ja helpoin toteutustapa, mutta onnistuimme toteuttamaan järjestelmän myös JavaScriptillä. Järjestelmä on siis elävä todiste, että tämäkin on mahdollista.

WOPI:n tiukkojen toteutuskriteerien takia haasteena oli lähdedokumentaation niukka saatavuus. Vaativuuksia ilmeni myös dokumentointien esimerkkeihin käytetyssä C#-kielessä, joka on Microsoftin kehittämä ohjelmointikieli. Tässä, sekä käyttämässämme JavaScript-kielessä on eroavaisuuksia, jonka vuoksi toteutuksessa onkin jouduttu soveltamaan valmiita dokumentteja yhteensopivaksi käyttämämme Node.js-ympäristön ja siihen saatavan Express-viitekehyksen kanssa.

Ohjelmistomme on rakennettu sovelluskehittäjiemme ja konsulttiemme rautaisella osaamisella ja ongelmanratkaisukeskeisyydellä.

Ketterän ohjelmistokehityksen, viikoittaisten virtuaalisten asiakastapaamisten ja asiakkaan kanssa toteutetun tiiviin kehitysyhteistyön ansiosta olemme tehneet järjestelmän, joka tuo loppukäyttäjälle merkittävää hyötyä tietotekniikasta päivittäisessä käytössä.

Tekniikka ja statistiikka

Microsoft Office - ohjelmistojen käyttö ilman asennuksia

Dokumenttien selainpohjainen katselu ja editointi

Toteutus JavaScriptilla

Jutellaanko?

Jätä yhteystietosi, ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat ratkaisut.

    Jutellaanko?

    Jätä yhteystietosi ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat ratkaisut.

      Scroll to Top