Asiakastarina

Timehouse auttoi Kayleigh Töyrää rakentamaan brändisivut, joissa persoonallisuus saa näkyä

Yhteistyö Timehousen kanssa tuotti Kayleigh Töyrälle WordPress-alustalla toimivan verkkosivuston, jossa yhdistyvät tehokas tekninen toteutus, informatiivisuus, visuaalisuus ja tarina.

Asiakas ja yhteistyö

Kayleigh Töyrä on freelancerina toimiva SEO- ja digimarkkinointikonsultti, kirjoittaja ja kääntäjä, jonka urapolku on johtanut Britanniasta Suomeen. Kayleigh on työskennellyt Isossa-Britanniassa muun muassa digimarkkinointiyrityksen luovana ja operatiivisena johtajana, vastaten sisällöstä, rekrytoinneista, sisäisestä viestinnästä, brändäyksestä ja taloudesta. Tällä hetkellä Kayleigh toimii Timehousen SEO- ja digimarkkinointikonsulttina ja markkinointitiimin johtajana.  

Luotuaan vahvan ammatillisen osaamisen Britanniassa, Kayleigh halusi kartoittaa toisen kotimaansa, Suomen, tilanteen toimialallaan. Uskottavuuden ja brändin tunnettuuden kannalta verkkosivut ovat kansainvälisen digiosaajan käyntikortti. Kayleigh koki Suomen markkinoille tullessaan ajankohtaiseksi uudistaa sivustonsa teknistä toteutusta, sisältöä ja ilmettä. Timehouse kykeni vastaamaan Kayleighn asettamiin tavoitteiseen ja verkkosivuston kokonaisvaltainen uudistus alkoi vuonna 2021. 

Kuinka Timehouse valikoitui yhteistyökumppaniksi?

Kayleigh Töyrä oli työskennellyt Timehousen SEO- ja digimarkkinointikonsulttina melkein pari vuotta kun ajatus kotisivujen uudistuksesta konkretisoitui. Päivittäisessä työssään Kayleigh oli jo päässyt tutustumaan Timehousen työyhteisöön ja nähnyt henkilökohtaisesti ammattilaisten työnjäljen. Kotisivu-uudistuksen tavoitteet olivat korkealla, joten Kayleigh halusi toteuttaa projektin ammattilaisten kanssa, joiden taitoon ja visioon hän luotti.

Haaste

Kayleigh koki vanhan verkkosivustonsa suppeaksi ja vanhentuneeksi. Kayleighn aiemmat sivut olivat jo vuodelta 2016, eivätkä enää palvelleet hänen tarpeitaan. Vanhan blogimuotoisen sivuston tilalle Kayleigh halusi rakentaa vankan henkilöbrändisivuston, joka sisältäisi selkeän informaation lisäksi leikkisyyttä ja tarinallisuutta.

Ratkaisu

Lähtökohta projektille oli muuttaa verkkosivun muoto blogista sivustoksi. Tulokulma sisällölle oli kansainvälisen SEO-osaajan ja kääntäjän brändäys Suomessa, mutta Kayleigh halusi antaa Timehousen TimeDesign-tiimille vapaat kädet sen toteuttamiseksi. Suunnittelutyö lähti liikkeelle pienistä ideoista ja fiiliskuvista, joita Kayleigh jakoi työryhmälle. TimeDesign-tiimin Jaakko Myöhänen otti projektin räätälöinnistä vetovastuun ja Timehousen toinen graafinen suunnittelija, Sara Kaipainen, avusti häntä projektin edetessä.

Luovien tekijöiden yhteistyö tuotti useita potentiaalisia sivuversioita, joiden varjolla leikiteltiin myös WordPress-alustan monipuolisilla ominaisuuksilla. Ideoinnin lähteinä työryhmä käytti muun muassa teatterimaailman visuaalisia ratkaisuja ja kerrontaa. Tässä vaiheessa Kayleigh koki tärkeäksi kasvattaa myös verkkosivuston sisällöllistä tarjontaa, ja esimerkiksi ”Testimonials”-elementti luotiin asiakas- ja yhteistyökokemusten välittämiseksi.

WP-alustan käyttö mahdollisti teknisesti kestävän ja SEO-ystävällisen sivuston toteuttamisen. Timehousen teknisen tiimin WP-asiantuntija, Jussi Päiväniemi, auttoi sivuston migraatioprojektissa, jotta verkkosivuston tekninen toimintaympäristö säilyi vakaana.

Noin neljän kuukauden mittainen projekti tuotti Kayleigh Töyrälle SEO-orientoituneen brändisivuston, jonka uniikki visuaalinen ja tekninen toteutus on räätälöity yksityiskohtaisesti yhteistyössä Timehousen kanssa. Vihdoin Kayleigh koki saaneensa verkkosivuston, joka kuvastaa hänen persoonaansa ja vastaa hänen tavoitteitaan.

Tekniikka ja statistiikka

Blogista SEO-osaajan brändisivustoksi

Henkilökohtaisesti räätälöidyt sivut

Jutellaanko?

Jätä yhteystietosi, ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat tekniset ratkaisut.

    Jutellaanko?

    Jätä yhteystietosi ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat ratkaisut.

      Scroll to Top