Video Game

RÄÄTÄLÖIDYT PALVELUT

Toteutamme korkeaan ammatilliseen ja tietotekniseen osaamiseen perustuvia tietotekniikan palveluja ja ratkaisuja paikkoihin, joihin ei ole olemassa helppoja, esivalmistettuja tai muita vaihtoehtoja.

Kartoitamme, suunnittelemme,

toteutamme ja asennamme asiakkaan tarpeiden mukaisia räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja. Tavoitteenamme

on tuoda asiakkaillemme merkittävää hyötyä tietotekniikasta.

Räätälöidyt sovellukset

Integraatiot

Integrointi varmistaa tiedonkulun eri järjestelmien välillä. Integraatio voi olla esimerkiksi tiedonsiirtoa kahdesta eri komponentista saman koneen sisällä tai laajoja yhteenliittymiä useiden eri järjestelmien kesken. 

Konsultointi

Tietoteknisten ratkaisuiden ja

ongelmien kartoitus, uuden järjestelmän valitseminen, kolmannen osapuolen toimituksen arviointi sekä

käyttöönottoon ja koulutukseen

liittyvät haasteet.

Tärkeitä liiketoimintaa kannattelevia järjestelmiä pitää ajoittain laajentaa, muuttaa ja niitä kohtaa ennemmin tai myöhemmin ikääntyminen. Me toteutamme kaikki päivitykset

luotettavasti ja nopeasti.

Ylläpito

Toteutamme arkkitehtien

keskuudessa laajasti käytössä olevaan

ArchiCAD-ohjelmaan erilaisia

laajennuksia ja GDL-objektikirjastoja,

joiden yhteistoiminnalla tehostetaan ja nopeutetaan suunnittelua.

Rakennusalan ratkaisut

Suunnittelemme ja toteutamme

erilaisia verkko­koulutus­ratkaisuja,

oli sitten kyseessä yrityksen sisäinen koulutus tai koulutuksen järjestäminen ulkoisille tahoille, oppilaille

tai yrityksille.

Verkkokoulutusratkaisut

Vuosien saatossa olemme kehittäneet lukuisia ratkaisuja eri alustoille.

Tässä muutamia poimintoja teknologioista ja sovelluksista:

  • Toimitus­järjestelmiä useiden eri tieto­kanta­moottoreiden päälle

  • Moni­kanava­julkaisu­järjestelmiä eri käyttö­järjestelmille, mobiili­laitteille, tableteille ja nettiin

  • Puhe­synteti­saattoreita ja puheen­tunnistimia

  • Kasvojen ja silmän liikkeen tunnistus­järjestelmiä

  • Sumean logiikan järjestelmiä hermo­verkoilla ja geneettisellä algoritmilla

  • CAD-ohjelmien automaatiota

  • Varaus- ja kulun­hallinta­järjestelmiä

  • Tekstin­käsittely- ja taitto-ohjelmien automaatiota

TIMEHOUSE OY   I   Köydenpunojankatu 8   I   00180 Helsinki   I   Puh. +358 20 749 1449   I   Sähköposti: info@timehouse.fi