Data on a Touch Pad

ASIAKKAIDEN PALAUTE

Voimme hehkuttaa osaamistamme eri kanavissa, uskoa palvelumme olevan huipputasolla ja vastaavan asiakkaidemme tarpeita, mutta viime kädessä todellisuus selviää vain kysymällä asiakkailta itseltään.

Asiakkaistamme

91 %

suosittelee mielellään Timehousen palveluja.

95 %

luottaa Timehousen osaamiseen.

100 %

kokee kommunikoinnin Timehousen kanssa helpoksi.

Asiakkaiden kertomaa:

"Pitkäaikainen kumppani. Kehitysprojekteissa voimme luottaa asiantuntemukseen ja myös olemassa olevien palveluiden läpikotaiseen tuntemukseen."
"Tuotteistettu palveluratkaisu silloin akuuttiin tarpeeseen saatiin kohtuuhinnalla ja nopeasti."
"Huipputekijä."

Asiakaskysely 11/2020 -tulokset

Kysymme säännöllisesti asiakkaidemme mielipiteitä palvelumme laadusta. Tässä viimeisimmän kyselymme tulokset.

Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä
Eri mieltä
En osaa sanoa
Timehouse tuntee yrityksemme toimialan
55 %
45 %
Panostamme asiakkaidemme liiketoiminnan ymmärtämiseen. Jokainen kyselyymme vastannut asiakkaamme oli tästä kanssamme samaa tai täysin samaa mieltä.
5 %
27 %
68 %
Timehousen osaamiseen voi luottaa
Henkilökunnan osaamisesta huolehtiminen on prioriteetti. Kyselyymme vastanneista asiakkaistamme 95% luottaa Timehousen osaamiseen.
4 %
Timehousen ratkaisut ja palvelut
ovat kilpailukykyisiä
68 %
14 %
18 %
Kilpailukyiset palvelut ja ratkaisut -kyselyn perusteella sellaisia Timehouse tarjoaa.
Timehousen slogan "Merkittävää hyötyä tietotekniikasta" toteutuu tarjoamassa
70 %
20 %
10 %
Toimintamme pohjaa asiakkaan liiketoiminnan edistämiseen - tässä olemme asiakkaidemme mukaan myös onnistuneet.
32 %
68 %
Timehousen kanssa on helppo kommunikoida
Meillä ei kierrellä eikä kaarrella. Timehousen kanssa kommunikointi on helppoa jokaisen kyselyyn vastanneen asiakkaamme mielestä.
Suosittelen mielelläni Timehousea
36 %
56 %
4 %
4 %
Kyselyn mukaan 92 % asiakkaistamme suosittelee mielellään Timehousea palvelutarjoajaksi.
Rento ja joustava.
Erittäin liiketoimintalähtöinen, aina asiakkaan puolella.
Nopea ja luotettava.
Asiallinen.
Spesialisti.
Pitkäjänteinen.
Pari kysymystä koski vain graafisen suunnittelun ja tuotannon TimeDesign-yksikön asiakkaita - näin niihin vastattiin:
Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä
Eri mieltä
En osaa sanoa
15 %
23 %
46 %
15 %
Materiaalien sisältö ja visuaalinen ilme
vastaavat odotuksiani
Projektit valmistuvat
nopealla aikataululla
31 %
38 %
23 %
8 %
Asiakkaidemme vastauksia kysymykseen:
Mitkä ovat Timehousen vahvuudet ja/tai heikkoudet verrattuna kilpailijoihin?

" Maanläheinen, osaava,

no-nonsense. "

" Nopea reagointi, laaja tietämys ja valmius tehdä mitä pyydetään ilman suurta byrokratiaa. "

" Liiketoimintalähtöisyys, osataan tarkastella asioita asiakkaan ydinbisneksen kannalta. Monet muut toimijat keskittyvät enemmän vain teknologian kautta asioiden tarkasteluun. "

TIMEHOUSE OY   I   Köydenpunojankatu 8   I   00180 Helsinki   I   Puh. +358 20 749 1449   I   Sähköposti: info@timehouse.fi