Intro tekniseen integraatioon – mihin sitä tarvitaan ja milloin se kannattaa

Mitä tekninen integraatio oikeastaan tarkoittaa?

Tekninen integraatio on eri alustojen ja teknisten ympäristöjen puitteissa toteutettujen järjestelmien yhteensovittamista. Integraatiot varmistavat saumattoman tiedonvälityksen erilaisten ohjelmistojen ja järjestelmien välillä ja muokkaavat datan ”yleiskieliseen” muotoon. Integraatioiden laajuus riippuu organisaation tarpeista ja tavoitteista.

Tiivistettynä integraatio: 

 • Parantaa suorituskykyä ja tehoa
 • Vähentää virheitä tiedonsiirrossa
 • Vapauttaa työtehoja automatisoinnin kautta
 • Helpottaa järjestelmän ylläpitoa
 • Lisää kustannustehokkuutta

Integraatioiden perimmäinen tarkoitus on vauhdittaa ja sujuvoittaa työntekoa, ja paremman prosessinhallinnan kautta edistää yrityksen liiketoiminnan tuottavuutta.

Milloin integraatiota voi ja kannattaa hyödyntää?

Teknistä integraatiota tarvitaan tyypillisesti viimeistään siinä vaiheessa, kun yrityksen toiminnalle olennaisia tietoja ja dataa sijaitsee monessa paikassa ja eri alustoilla toimivissa järjestelmissä. Tällöin ongelmaksi yleensä muodostuu tiedonvälityksen eriaikaisuus ja virheellisyys. Jos esimerkiksi verkkokaupan tiedot eivät ole ajantasaisia fyysisen varaston tai kaupan järjestelmätietojen kanssa, jokin tuote tai palvelu saattaa olla todellisuudessa jo poistunut tarjonnasta. Tällaisesta tilanteesta koituu sekä asiakkaalle että liiketoiminnalle tarpeetonta haittaa ja lisäkustannuksia.

Integraatio voi myös olla tarpeen silloin, kun jokin järjestelmä tai sen osa on vanhentunut tai jokin uusi tekninen palvelu ei enää ole yhteensovitettavissa olemassa olevan järjestelmän kanssa. Jotta käytettävyys ja tehokkuus voidaan säilyttää mahdollisimman korkeatasoisena, integrointi saattaa olla paikallaan.

Integraation tuoma automatisointi tekee työstä järjestelmällistä ja jäljitettävää: yksittäisten tiedostojen tai vaikkapa sähköpostien lähettäminen ja siirtäminen paikasta toiseen jää historiaan. Data toisintuu automaattisesti oikeisiin kohteisiin, halutun kohderyhmän saataville. Kaikkea ei tietenkään kannata automatisoida, vaan automatisoinnin tarve tulee kartoittaa ja mitoittaa aina tapauskohtaisesti.

Miten liiketoimintasi hyötyy integraatiosta?

Integraatio ei ole vain tekninen prosessi. Koska integraatio vaikuttaa elimellisesti esimerkiksi manuaalisen työn määrään, prosessi pitää sisällään paljon enemmän kuin erilaisten järjestelmien liittämistä yhteen.

Liiketoiminnallisten prosessien ja toimintamallien uudelleenarviointi ja järjestäminen onkin varmasti ajankohtaista integraation yhteydessä. Useimmiten integraatio vaikuttaa edellä mainittuihin toimintoihin suotuisasti, eli vapauttaa manuaalisen työn sitomia tehoja.

Integraatioprosessin pitkäaikaiset vaikutukset näkyvät järjestelmän ketteryydessä, tiedonjakamisen helpottumisessa, käyttäjäystävällisyydessä ja manuaalisen työn vähenemisessä. Tämän lisäksi integraation tekninen toteutus avaa uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia vanhoja rakenteita hyväksi käyttäen. Näin integraatio voi tuottaa yrityksellesi myös välillistä liiketoiminnallista hyötyä.

Integraatiokumppanuus Timehousen kanssa

Integraatioprosessi Timehousen kanssa alkaa aina kokonaistilanteen kartoituksella. Integraation tarve ja toteutus arvioidaan ja räätälöidään asiakkaan toiveiden sekä tarpeiden mukaisesti.

Integraatio timhousen kanssa -kuvituskuva.

Suunnittelu ja seuranta

Integroitavien järjestelmien tietomallit poikkeavat yleensä toisistaan tietorakenteiden tai vaikkapa käytettyjen mittayksiköiden osalta (esim. tuumat vs. sentit, kellonaika eri aikavyöhykkeillä, käytetty oletusvaluutta, jne.). Asiantuntemus ja kokemus tietojen mallintamisesta on tarpeen jo suunnitteluvaiheen onnistumisen kannalta.

Hallittu poikkeustilanteiden käsittely on olennaista suunnittelussa. Miten toimitaan esimerkiksi silloin, kun kohdejärjestelmässä on käyttökatkos ja tietoja ei saadakaan siirrettyä? Miten tästä palaudutaan? Onko palautuminen automatisoitu? Miten järjestelmät tiedottavat poikkeustilanteista? Olennaista on myös ylläpitää kattavaa tapahtumalokia, joka auttaa jäljittämään siirrettyjä tietoja ongelmatilanteissa.

Timehouse on toteuttanut onnistuneesti lukuisia integraatioprojekteja eri yritysten kanssa. Rautaisen ammattitaitomme ansiosta havaitsemme mahdolliset ongelmatilanteet usein jo etukäteen ja kykenemme reagoimaan niihin ketterästi.

Integraatioprojekti Timehousen kanssa etenee viidessä vaiheessa:  

 1. integraatiotarpeen ja projektin kartoitus
 2. teknisen toteutuksen arviointi
 3. toimivan yhteyden luominen asiakkaan ja Timehousen välillä
 4. ketterä mukautuminen muutostarpeisiin
 5. integraation käyttöönotto ja seuranta.

Integraation käyttöönoton jälkeen me Timehousessa monitoroimme, ja tarvittaessa jatkokehitämme asiakkaalle tuottamiamme palveluita. Sitoudumme aina pitkäaikaisiin ja kestäviin asiakassuhteisiin, joten onnistuneesti toteutettujen projektien jälkeenkin puoleemme voi aina kääntyä.

Tutustu Timehousen toteuttamaan integraatioprojektiin Duodecimin kanssa lukemalla Case Study: WOPI rajapintaratkaisu

Haluatko kuulla lisää ?
➡️  Soita meille numeroon +358 20 749 1449 tai lähetä viestiä osoitteeseen info@timehouse.fi.

Voit myös olla meihin suoraan yhteydessä täyttämällä yhteydenottolomakkeen:

   Lue lisää aiheesta: Integraation ihanuus – viisi vinkkiä onnistuneeseen integraatioprojektiin.