Digitaalinen saavutettavuus – mitä se on ja miksi se hyödyttää meitä kaikkia?

man writing on laptop

Esteettömyys ja saavutettavuus – kenelle nämä eivät olisi jo tuttuja? Haluamme olla yhteiskunta, jossa jokainen voi osallistua ja toimia, riippumatta siitä millaiset lähtökohdat kullakin yksilöllä on; esimerkiksi kehitysvammojen tai rajoitteiden liikkumisessa ei tulisi sulkea ketään yhteiskunnan ulkopuolelle.

Mutta mitä saavutettavuus on digimaailmassa? Miksi siihen tulisi pyrkiä ja miten se hyödyttää kaikkia?

 

Digitaalinen saavutettavuus – verkkomaailman esteettömyyttä

Suomessa on arvioitu olevan noin miljoona ihmistä, jotka jäävät tahtomattaan digitaalisen maailman ulkopuolelle. Fyysisessä maailmassa koemme kuitenkin esteettömyyden erittäin tärkeäksi ja esimerkiksi uudisrakentamisessa on jo pitkään huomioitu rakennusten esteettömyys. Suomen rakennuslainsäädäntö on jo vuodesta 1973 lähtien edellyttänyt suunnittelijoita huomiomaan sen, miten tilat palvelevat eri käyttäjiä ja heidän erityistarpeitaan. Viime vuosina myös saavutettavuus, eli digimaailman esteettömyys, on kasvattanut merkitystään.

Digitaalisen saavutettavuuden perimmäinen tarkoitus on, että kaikki pystyvät käyttämään ja ymmärtämään verkkosivustoa ja sen sisältöä riippumatta käyttäjän omista lähtökohdista tai rajoitteista. Saavutettavassa digipalvelussa:

 • Toiminta ja suunnittelu on asiakaslähtöistä
 • Sisältö on kaikille saavutettavaa
 • Tekninen toteutus on hyvä ja toimiva
 • Palvelua on helppo käyttää
 • Sisältö on helppo löytää ja ymmärtää

Saavutettavuuden näkökulma riippuu aina käyttäjästä; erilaisilla ihmisillä on erilaisia tarpeita. On kuitenkin tärkeintä pyrkiä siihen, että mahdollisimman moni pystyy käyttämään palvelua ja ymmärtämään helposti sen sisältöä. Tätä pyrkimystä tukevia toimenpiteitä verkossa ovat esim.:

 • tarpeeksi suuri fonttikoko
 • kuvien vaihtoehtoisten tekstien (ns. Alt-teksti) käyttäminen
 • selkeä kieliasu
 • tekstitysten käyttäminen videoissa

Netti on täynnä erilaisia ohjeita ja vinkkejä, kuinka soveltaa saavutettavuutta käytännössä. Voit lukea lisää esim. Aluehallintoviraston sivuilta Ohjeita suunnittelun tueksi ja Webinaarit ja videotallenteet.

Mikä on saavutettavuusdirektiivi?

Vuoden 2019 lopussa Suomessa astui voimaan direktiivi, joka edellyttää kaikkia julkisen sektorin (ja joidenkin yritysten ja organisaatioiden) verkkosivujen ja mobiilisovellusten noudattamaan tiettyjä, ennalta määriteltyjä digitaalisen saavutettavuuden kriteereitä. Direktiivin taustalla on Euroopan Unionin, vuonna 2016 säätämän saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoite on:

 • Edistää kaikkien mahdollisuutta toimia täysivertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa
 • Luoda Euroopan laajuiset yhdenmukaiset minimitason vaatimukset julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle
 • Parantaa digitaalisten palveluiden laatua
 • Parantaa Euroopan unionin saavutettavuuden toteuttamisen sisämarkkinoita. Lähde: Valtionvarainministerö

Direktiivin pohjana on Web Content Accessibility Guidelines eli WCAG-standardi.

Saavutettavuuden edut

Kaikki meistä hyötyvät saavutettavuudesta, vaikkei se olisikaan itselle välttämätöntä käytön kannalta.

Digitaalinen saavutettavuus on kaikille tärkeää koska se:

 • Lisää hakukonenäkyvyyttä
 • Lisää potentiaalisten käyttäjien määrää
 • Parantaa asiakaskokemusta
 • Auttaa myös keskivertoasiakasta käyttämään palvelua ja ymmärtämään sisältöä
 • Edistää palvelun tarjoamaa hyötyä – tieto helpommin ja nopeammin
 • On nykyaikaista ja sen standardien mukaista.

Saavutettavaa digipalvelua on helpompi ja mukavampi käyttää, vaikkei itsellä olisikaan erityisrajoitteita. Lisäksi verkkosivujen näkyvyyden, hakukoneoptimoinnin ja digitaalisen markkinoinnin kannalta on merkittävää, että hakukoneet suosivat saavutettavia sivuja – jos haluat lisätä näkyvyyttä, pohdi palvelusi saavutettavuutta. Hyvä tekninen toteutus auttaa myös hakukoneita lukemaan ja ymmärtämään sivustoasi oikein. Tuottamalla saavutettavaa sisältöä saat myös automaattisesti kasvatettua asiakasmäärääsi – näin yhä useampi pääsee vierailemaan sivuillesi.

 

Timehouse tarjoaa asiakkailleen SEO-palveluita konsultointina ja teknisenä toteutuksena. Haluatko kuulla lisää siitä, miten voit parantaa verkkosivujesi saavutettavuutta? Soita meille numeroon +358 20 749 1449 tai lähetä viesti osoitteeseen info@timehouse.fi.

Olemme helsinkiläinen ohjelmistoalan yritys, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1987. Lupaamme tuoda asiakkaillemme merkittävää hyötyä tietoteknisillä ratkaisuilla. Emme hae pikavoittoja vaan pyrimme kestävään, molempia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön.