Digitaalinen saavutettavuus – mitä se on ja miksi se hyödyttää meitä kaikkia?

Mitä on saavutettavuus digimaailmassa? Miksi siihen tulisi pyrkiä ja miten se hyödyttää meitä kaikkia? Jatka lukemista ja selvitä kaikki oleellinen saavutettavuudesta ja saavutettavuusdirektiivistä.

Digitaalinen saavutettavuus – verkkomaailman esteettömyyttä

Suomessa on arvioitu olevan noin miljoona ihmistä, jotka jäävät tahtomattaan digitaalisen maailman ulkopuolelle. Saavutettavuus, eli digitaalisen maailman esteettömyys pyrkii kaventamaan tuota väestöryhmää. Toisaalta se edistää käytettävyyttä myös jo olemassa oleville käyttäjille.

Digitaalisen saavutettavuuden perimmäinen tarkoitus on mahdollistaa kaikille (tai mahdollisimman monelle) pääsyn digitaalisiin ympäristöihin sekä keinot ymmärtää ja sisäistää niiden sisältöä, riippumatta käyttäjän omista lähtökohdista tai rajoitteista

Saavutettavassa digipalvelussa:

 • toiminta ja suunnittelu on asiakaslähtöistä
 • sisältö on mahdollisimman monelle saavutettavaa
 • tekninen toteutus on hyvä ja toimiva
 • palvelua on vaivatonta käyttää
 • sisältö on helppo löytää ja ymmärtää.

Miten varmistaa saavutettavuuden toteutuminen?

Saavutettavuuden näkökulma riippuu aina käyttäjästä; erilaisilla ihmisillä on erilaisia tarpeita.
Tärkeintä onkin pyrkiä siihen, että mahdollisimman moni pystyy käyttämään palvelua ja ymmärtämään helposti sen sisältöä.

Saavutettavuutta tukevia toimenpiteitä verkossa ovat esim.:

 • tarpeeksi suuri fonttikoko
 • kuvien vaihtoehtoisten tekstien (ns. Alt-teksti) käyttäminen
 • selkeä kieliasu
 • tekstitysten käyttäminen videoissa

Netistä löytyy paljon hyödyllisiä ohjeita ja vinkkejä, kuinka soveltaa saavutettavuutta tarkemmin käytännössä. Voit lukea lisää esim. Aluehallintoviraston sivuilta Ohjeita suunnittelun tueksi ja Webinaarit ja videotallenteet.

Mikä on saavutettavuusdirektiivi?

Vuoden 2019 lopussa Suomessa astui voimaan direktiivi, joka edellyttää kaikkia julkisen sektorin (ja joidenkin yritysten ja organisaatioiden) verkkosivujen ja mobiilisovellusten noudattamaan tiettyjä, ennalta määriteltyjä digitaalisen saavutettavuuden kriteereitä.

Direktiivin taustalla on Euroopan Unionin, vuonna 2016 säätämän saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoite on:

 • edistää kaikkien mahdollisuutta toimia täysivertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa
 • luoda Euroopan laajuiset yhdenmukaiset minimitason vaatimukset julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle
 • parantaa digitaalisten palveluiden laatua
 • parantaa Euroopan unionin saavutettavuuden toteuttamisen sisämarkkinoita.

  Lähde: Valtionvarainministerö

Saavutettavuuden edut

Kaikki meistä hyötyvät saavutettavuudesta, vaikkei se olisikaan itselle välttämätöntä käytön kannalta.

Digitaalinen saavutettavuus on kaikille tärkeää koska se:

 • lisää hakukonenäkyvyyttä
 • lisää potentiaalisten käyttäjien määrää
 • parantaa asiakaskokemusta
 • auttaa myös keskivertoasiakasta käyttämään palvelua ja ymmärtämään sisältöä paremmin
 • edistää palvelun tarjoamaa hyötyä (tieto helpommin ja nopeammin)
 • on nykyaikaista ja sen standardien mukaista.

Saavutettavaa digipalvelua on helpompi ja mukavampi käyttää, vaikkei itsellä olisikaan erityisrajoitteita.

Lisäksi verkkosivujen näkyvyyden, hakukoneoptimoinnin ja digitaalisen markkinoinnin kannalta on tärkeä huomioida, että hakukoneet suosivat saavutettavia sivuja. (Jos haluat lisätä näkyvyyttä, pohdi myös palvelusi saavutettavuutta.)

Hyvä tekninen toteutus auttaa myös hakukoneita lukemaan ja ymmärtämään sivustoasi oikein. Tuottamalla saavutettavaa sisältöä edesautat sivustosi näkyvyyttä – yhä useampi pääsee ja löytää sivuillesi sekä pystyy viettämään aikaa siellä.

Jaa artikkeli somessa

Selvitä miten voimme tuottaa hyötyä sinulle.

Tavoitat meidät myös somessa.

Jutellaanko?

Jätä yhteystietosi, ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat tekniset ratkaisut.

  Jutellaanko?

  Jätä yhteystietosi ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat ratkaisut.

   Scroll to Top