Verkkokaupan perustaminen vuonna 2023 – näin onnistut verkkoliiketoiminnassa

Verkkokaupankäynti on alati kasvava kaupankäynnin muoto. Suomessa kotimaisen verkkokaupan arvo vuonna 2021 oli 13,36 miljardia euroa. Verkkokauppa tavoittaa parhaimmillaan potentiaalisia asiakkaita yli kansallisten rajojen ja voi olla kivijalkakauppaa huomattavasti kustannustehokkaampi vaihtoehto kaupankäynnille.

Jotta verkkoliiketoimintasi voi saavuttaa sille asetetut tavoitteet, on verkkokaupan suunnitteluun, ylläpitoon ja tukiprosesseihin panostettava.

Tämä artikkeli auttaa sinua hahmottamaan verkkokaupan perustamiseen liittyvät vaiheet ja kertoo, kuinka välttää pahimmat sudenkuopat matkan varrella. 

Mitä ja kenelle?

Oletko perustamassa kokonaan verkkokaupankäyntiin perustuvaa liiketoimintaa, vai haluatko esimerkiksi laajentaa kivijalkakauppasi toimintaa myös verkkoon? Ovatko myymäsi asiat tuotteita vai palveluita, vai kenties sekä että?

Ennen verkkokaupan rakennusta sinun on selvitettävä, mikä on liiketoimintasi ydintuote tai -palvelu. Ydintuotteesi ja -palvelusi selkeä raamittaminen auttaa sinua myöhemmin kartoittamaan kohderyhmäsi, helpottaa kilpailija- ja markkina-analyysin tekemistä, ja antaa sinulle työkaluja brändisi rakentamiseen. 

Kansainväliseen liiketoimintaan tähtäävä verkkokauppa vaatii tekniseltä toteutukseltaan ja kehysprosesseiltaan erilaisia asioita, kuin kotimaan markkinoilla toimiva verkkokauppa.

Mikäli olet vasta aloittamassa liiketoimintaasi, kannattaa sinun jo luonnosvaiheessa ottaa verkkokaupankäynti osaksi liiketoimintasuunnitelmaasi ja budjetointiasi. Mitä massiivisemmasta verkkokaupasta on kysymys, sitä enemmän sen rakennus ja ylläpito vaativat resursseja. 

Verkkotunnus eli domain

Jo ennen varsinaisen verkkokaupan perustamista on tärkeää käyttää aikaa ja ajatusta domainin, eli verkkotunnuksen valintaan. Hyvä domain-nimi on sellainen, joka jää mieleen ja tukee kirjoitusasultaan myös kansainvälistä liiketoimintaa. Esimerkiksi ääkkösten käyttö on ymmärrettävistä syistä kinkkistä verkkoliiketoiminnan ympäristössä ja voi aiheuttaa sekaannuksia.

Verkkotunnuksesi tarkoitus on olla osa yrityksesi brändiä. Tyypillisesti verkkotunnukset muodostuvat yrityksen nimestä tai yrityksen nimestä yhdistettynä sen myymään tuotteeseen tai palveluun. 

Verkkotunnuksesi pääte kannattaa valita kohderyhmäsi ja toimintakenttäsi mukaan. Mikäli tähtäät kansainväliseen liiketoimintaan, on kannattavaa valita .com-muoto. Jos taas haluat selkeästi tuoda esille tuotteidesi ja palveluidesi kotimaisuutta, voi .fi-pääte olla yrityksellesi paras vaihtoehto.

Valittuasi juuri sinun yrityksellesi sopivan verkkotunnuksen, on tärkeää kohdistaa katse myös sosiaaliseen mediaan. Sosiaalinen media on olennainen osa nykyaikaista liiketoimintaa. Varmista siis, että valitsemasi domain-nimi on vapaana myös sosiaalisen median eri alustoilla.

Markkinatutkimus 

Oletko selvillä toimintakenttäsi kilpailutilanteesta? Vasta liiketoimintaansa aloittavalle tämä on erityisen tärkeää liiketoimintasuunnitelmaa laadittaessa. Vaikka liiketoimintasi olisi jo täydessä käynnissä esimerkiksi kivijalkaliikkeessä, voi markkinatilanne olla täysin toisenlainen verkossa. 

Markkinatutkimus on mahdollista toteuttaa kvalitatiivisin tai kvantitatiivisin menetelmin ja sen suunnitteluun ja toteutukseen kannattaa jonkin käyttää jonkin verran aikaa ja resursseja.  Tutkimussuunnitelmassa kartoitetaan käytettävissä olevat resurssit, otanta, tiedonkeruun erilaiset menetelmät, sekä tutkimukseen käytettävä aika.

Yksinkertaisimmillaan markkinatutkimus voi tarkoittaa hakusanojen perusteella tehtävää taustatyötä kilpailutilanteesta. Laajemmassa muodossa markkinatutkimus voi pitää sisällään esimerkiksi kohderyhmien syvähaastatteluita ja koemyyntejä. 

Markkinatutkimuksen laajuus riippuu verkkokauppasi toimintakentästä ja tavoitteista. Jonkinlainen markkinatutkimus on kuitenkin suositeltava kaikenkokoisille verkkokaupoille.

Mille alustalle verkkokauppasi rakentuu?

Sähköinen kaupankäynti tapahtuu aina jollakin alustalla. Alustalla tarkoitetaan sitä sähköistä toimintaympäristöä, jolle rakennat ja jossa hallinnoit verkkokauppaasi. Nykyään tarjolla on monia erilaisia sähköisen kaupankäynnin alustoja, kuten WooCommerce, Shopify, Squarespace ja MyCashflow. Eri alustat tarjoavat erilaisia ominaisuuksia, mutta yksi suosituimmista on WordPress-pohjainen WooCommerce. 

WordPress on maailman suosituin sisällönhallintajärjestelmä, eikä suotta. WordPressin WooCommerce-verkkokauppalaajennus palvelee vaativaakin verkkoliiketoimintaa ja taittuu monipuolisesti erilaisten verkkokauppojen tarpeisiin. WooCommerce on räätälöitävyydeltään ja käyttöominaisuuksiltaan huippuluokkaa ja se on lisäksi integroitavissa laajasti erilaisiin järjestelmiin. 

Valitessasi juuri sinun verkkokaupallesi sopivaa alustaa, on tärkeää selvittää mitä kaikkea sen rakentamiseen ja ylläpitoon tarvitaan – ja kuinka paljon niiden toteuttamiseen tarvitset asiantuntija-apua. Me Timehousella panostamme korkealaatuiseen WordPress-kehitykseen ja hyödynnämme järjestelmän mahdollisuuksia monipuolisesti.

Teknisesti ja visuaalisesti toimivan verkkokaupan tunnusmerkkejä ovat:

 • Helppokäyttöisyys ‒ kaikki sivuston ominaisuudet ja elementit ovat responsiivisia.
 • Graafinen suunnittelu ‒ verkkokaupan visuaalisen ilmeen, kuten kuvien, fonttien ja värimaailman tulee vahvistaa käyttäjäkokemusta.
 • Jäsennelty rakenne ‒ sivustolla tulee olla hyvä navigointijärjestelmä, joka tukee toivottua käyttäjäpolkua.
 • Nopeuden optimointi ‒ vältä turhia elementtejä, sillä jokainen niistä pidentää sivun latausaikaa.
 • Saavutettavuus ja SEO – verkkosivujen tulee olla hakukoneiden löydettävissä ja erilaisten käyttäjien saavutettavissa.

Markkinointistrategia

Jotta verkkokauppasi menestyisi, sinun on markkinoitava sitä oikein. Tätä varten tarvitset hyvin suunnitellun markkinointistrategian.

Verkkokaupan markkinointi helpottaa potentiaalisten asiakkaiden sitouttamista, lisää kävijämääriä sivustolla ja vahvistaa brändi-identiteettiä. Verkkokaupan markkinoinnin perimmäinen tavoite on muuntaa sivuston vierailijat asiakkaiksi ja näin luoda myyntiä.

Sähköisen kaupankäynnin markkinointitoimet voidaan karkeasti jakaa kahteen päätyyppiin – suora ja epäsuora markkinointi. Suoramarkkinointi sisältää myynninedistämistoimia, jotka kannustavat asiakkaita ostamaan tuotteita. Epäsuoralla markkinointitoiminnalla taas pyritään saavuttamaan aineettomia etuja, kuten bränditietoisuutta ja asiakasuskollisuutta. Onnistuneen verkkokaupan markkinointisuunnitelman luominen edellyttää, että erilaiset markkinointitoimet on toteutettu ja kohdistettu oikein.

Verkkokaupan markkinointisuunnitelman kehittäminen tarkoittaa mitattavissa olevien tavoitteiden asettamista. Olipa kyseessä sivustosi liikenteen lisääminen tai myynnin lisääminen, varmista, että tavoitteesi ovat saavutettavissa ja mitattavissa. 

SEO

Hakukoneoptimointi (SEO) on suosittu verkkokaupan markkinointitekniikka, joka keskittyy parantamaan verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneissa. SEO on verkkosivujen sisällön ja rakenteen optimointia, joka auttaa sivuja sijoittumaan korkeammalle hakukoneiden (Googlen) tulossivuilla (SERP). Mitä lähempänä verkkokauppasivustosi on hakukoneiden ensimmäistä sivua, sitä useammat käyttäjät näkevät sivuston ja vierailevat sillä. 

SEO on tärkeä osa digitaalista markkinointistrategiaa, sillä kokonaisvaltainen ja systemaattisesti toteutettu hakukoneoptimointi on ikään kuin ilmaista markkinointia verkkokaupallesi. Timehouse tarjoaa teknisen hakukoneoptimoinnin ja sisältöstrategian SEO-palveluja sekä konsultointina että teknisenä toteutuksena.

Hakukoneoptimoinnin lisäksi on useita erilaisia tapoja, joilla voit markkinoida verkkokauppaasi. Voit koettaa yhteistyötä esimerkiksi sosiaalisen median vaikuttajien kanssa ja tavoittaa tätä kautta potentiaalisia asiakkaita. Voit myös panostaa suoraan verkkomainontaan (esimerkiksi Google Ads) tai luoda oman kanta-asiakasohjelman

Edellä mainittujen keinojen lisäksi on olemassa lukemattomia muitakin tapoja markkinoida verkkoliiketoimintaasi. Usein erilaiset markkinoinnin keinot ovat tehokkaimmillaan, kun ne implementoidaan yhtäaikaisesti. Juuri sinun verkkokaupallesi paras markkinointistrategia riippuu yrityksesi brändistä, tuotteista ja palveluista – kokeilemalla rohkeasti eri markkinoinnin menetelmiä, löydät yritykselle parhaiten toimivat vaihtoehdot. 

Jaa artikkeli somessa

Selvitä miten voimme tuottaa hyötyä sinulle.

Tavoitat meidät myös somessa.

Jutellaanko?

Jätä yhteystietosi, ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat tekniset ratkaisut.

  Jutellaanko?

  Jätä yhteystietosi ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat ratkaisut.

   Scroll to Top