Verkkosivustrategia: Onnistu strategisessa verkkosivutyössä

Mikä on verkkosivustrategia, mitä hyötyä siitä on ja miten luot itsellesi toimivan sellaisen? Vaikka nämä kysymykset saattavatkin tuntua äkkiseltään helpoilta, ei niihin usein ole helppoja vastauksia – tai saatikka yhtä, joka pätee kaikissa tilanteissa.

Verkkosivuston tehokas hallinta ja toimivan verkkosivustrategian luominen (sekä sen ylläpito ja kehittäminen) vaatii taitoa. Onnistuaksesi strategisessa verkkosivustotyössä, tarvitset kykyä mm.:

 • rakentaa ja ylläpitää kestävää yhteistyötä, niin organisaatiosi sisällä kuin eri sidosryhmien kanssa
 • murtaa organisaatiosi sisäisiä siiloja
 • vaikuttaa ihmisten käsitykseen verkkosivuista ja niiden merkityksestä

Yleiset myytit

Nettisivuja ylläpidetään ja kehitetään usein hyvin reaktiivisesti. Työt toteutetaan kiireessä ja isoissa, yksittäisissä ryppäissä. Vaikka reaktiivisessa työskentelyssä on omat etunsa, ei sen tulisi ohjata kokonaiskuvaa liiaksi. Verkkosivujen strateginen työ on pitkäjänteistä, jatkuvaa kehittämistä.

Verkkosivustrategia nähdään, usein virheellisesti hyvin suppeasta näkökulmasta. Se ei siis ole:

 • Mittava verkkosivuston uudelleensuunnitteluprojekti 
 • Ylläpitoa, hakukoneoptimointia (SEO:a), verkkokehitystä tai sisällönhallintaa, vaan pikemminkin dynaaminen yhdistelmä kaikkia näitä asioita (ja enemmän). 
 • Kokonaisuus, joka on täysin yhden henkilön käsissä.  
  Verkkosivuston hallinta on tiimityötä, ja on hyvin epätodennäköistä, että yhdellä henkilöllä olisi kaikki tarvittavat taidot siitä suoriutumiseen. 
 • Pelkkä tekninen kehitysprojekti. Verkkosivustosi on aina olennainen kaupallinen voimavara, ei vain tekninen alusta. 
 • Brändistrategia (tai edes digitaalinen brändistrategia). 
  Verkkosivustot ovat dynaamisia ympäristöjä, jossa brändi kohtaa tarkoituksen, sisällön ja teknologian.  Verkkosivustot eivät ole vain brändäystä varten, ne ovat myös myyntiä, rekrytointia, mediaviestintää jne. 

Verkkosivuston hallinta on jatkuva prosessi 

Luultavasti aliarvostetuin osa hyvää verkkosivustrategiaa on jatkuva verkkosivuston hallinta. Edellä mainitun reaktiivisen työn lisäksi, varmista strategiassasi siis myös proaktiiviset keinot.

Seurantatyökalut ja niiden tarjoama analytiikka voivat auttaa sinua havaitsemaan ja ennakoimaan mahdolliset ongelmat. Varmista sivujesi oikea indeksoituminen hakukoneille ja sisältöstrategiasi toteutuminen sisällön säännöllisellä läpikäynnin avulla.

Jatkuvia korjauksia ja verkkosivuston muutostöitä varten tarvitset sekä budjetin että toimivan työnkulun. Myös työn tilaamiseen ja priorisointiin on tärkeä olla selkeä prosessi. Itse konkreettiset verkkosivustomuutokset kannattaa toteuttaa sprinteissä, ikään kuin omina pieninä projekteinaan.

Kokonaisvaltaiset verkkosivuston läpikäynnit (auditoinnit) sekä tekniset tarkastukset on hyvä kirjata suoraan markkinointisuunnitelmaan ja -kalenteriin. Näin varmistat, että ne myös tulevat toteutettua säännöllisesti.

Vinkki:
Voi olla järkevää tilata auditoinnit ulkoiselta toimijalta tai sidosryhmiltäsi – tai käyttää yhdistelmää maksullisia ja ilmaisia työkaluja toteuttaaksesi sen itse.

Muutostyöt, jotka todetaan tarpeelliseksi auditoinnin myötä, tulisi sijoittaa prioriteettilistallasi korkealle. Usein tärkeä työ valuu hukkaan, kun kokonaisuus alkaa paisua ja yksittäiset työt katoavat muiden, isompien asioiden alle.

Tarkastusten ja läpikäyntien tulisi kattaa eri osa-alueita mahdollisimman laajasti. Käy läpi säännöllisesti ainakin nämä asiat:

 • suorituskyky ja nopeus 
 • sisältö ja indeksointi 
 • brändäys 
 • liikenne ja konversiot 
 • myynti ja sitouttaminen. 

Tarkastele ja analysoi asioita myös erilaisten käyttäjäryhmien silmin. Pohdi esim. kuinka hyvin kokonaisuus palvelee kaikkia eri käyttäjäryhmiäsi ja onko painopiste liikaa, jossakin tietyssä ryhmässä, kuten uusissa asiakkaissa? 

Jatkuva kehitys on välttämätöntä pysähtyneisyyden torjumiseksi

Yhteiskunta ja liiketoiminta muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Myös nettisivuja tulee pitää liikkeessä.
 
Ole ajan tasalla sisällön muutoksista ja poistoista varmistaaksesi, että verkkosivustosi heijastaa nykyisestä organisaatiostasi. Huono verkkosivuston hallinta voi pahimmillaan saattaa sinut pulaan. Konkreettisena esimerkkinä tästä on GDPR-lainsäädäntöön liittyvät rikkomukset huolimattomuuden vuoksi. 

Tässä muutamia yleisiä asioita, joita on syytä pitää silmällä: 

 • Rikkinäiset sivut ja 404-virheet 
 • Rikkinäiset linkit 
 • Uudet tiimin jäsenet ja henkilöstömuutokset 
 • Evästeiden suostumus- ja yksityisyyskäytännöt 
 • Monikielisyyteen liittyvät muutokset ja uudet sivut 
 • Lakivelvoitteiset kokonaisuudet, jotka on päivitettävä (esim. tietosuojaseloste). 

Oman verkkosivuston seurannan lisäksi on tärkeä vertailla omaa kokonaisuuttasi myös kilpailijoihin. Tarkastele kattavasti digitaalista brändiäsi kilpailullisessa kontekstissa nähdäksesi, miten pärjäät (mukaan lukien miten pärjäät hakukonetuloksissa).

Sano ei siiloille, verkkotiimit ovat dynaamisia 

Verkkosivustrategian toteutuksessa tarvitaan monen eri toimintakentän yhteispeliä. Varo yleistä virhettä; älä painota liikaa vain yhtä osa-aluetta, kuten vain markkinoinnin ja myynnin tarpeita tai teknisen tiimisi näkökulmia.

Huomioi organisaation tarpeet siis kattavasti. Valitettavasti joudut kuitenkin, mitä todennäköisimmin tehdä hartiavoimin töitä sisäisten siilojen murtamiseksi. Organisaation siiloutuminen ja sen tuottamat haasteet ovatkin useimmiten isoin syy siihen, miksi verkkosivustostrategiat epäonnistuvat käytännöntasolla.

Aivan kuten lähestulkoon missä tahansa työssä, on tärkeää, että vain yhdellä taholla on selkeästi verkkosivutyön ohjat käsissään. Ilman tätä kokonaistavoitteet hämärtyvät helposti ja hyödyt jäävät vähäisiksi.

Hyvä tiimidynamiikka sekä selkeät omistajuus- ja johtajuusroolit auttavat tässä suuresti. Panosta siis selkeyteen ja muodosta fokusryhmiä eri osa-alueille pitämään asiat liikkeessä.

Dokumentointi ja prosessit luovat tehokkuutta ja selkeyttä. Mutta ongelmien ilmetessä on hyvä muistaa toimia ketterästi ja puhua asiat kasvotusten läpi asianomaisten kanssa.

Verkkosivustot ovat dynaaminen vuorovaikutus sisällön ja teknisten elementtien välillä. Työntekijöiden, jotka toimivat näillä eri osa-alueilla on käytävä toimivaa vuoropuhelua, jotta onnistutte tavoitteissa. Kannusta verkkosuunnittelijoita, kehittäjiä ja sisällöntuottajia työskentelemään yhdessä.

Digitaalisen brändinhallinta on jatkuva prosessi. Sen suunnittelu ja ylläpitäminen ei ole vain komea brändikirja ja staattiset grafiikat, vaan jatkuvasti kehittyvä käytännön työ, joka virtaa koko digitaalisen brändisi läpi.

Huomioi laajempi teknologinen ympäristösi

On todennäköistä, että sivustosi on vuorovaikutuksessa jonkun muun kokonaisuuden kanssa. Näitä voivat olle esim.: CRM, ERP ja markkinoinnin järjestelmät. Pohdi siis teknisiä integraatioiden mahdollisuutta sekä automatisointia. Valitettavasti eri tekniset kokonaisuudet osat usein rönsyileviä ja järjestelmien väliset suhteet voivat olla haastavia ymmärtää ja hallita. 

Integraatiot ovat yhä olennaisempia modernissa liiketoiminnassa. Tarkastele verkkosivustoasi osana teknistä arkkitehtuuria ja järjestelmää, joka auttaa yritystäsi toimimaan, ja ole kunnianhimoinen laadun ja turvallisuuden suhteen. 

Myös datanhallinta on tärkeä osa verkkosivustrategiaa. Vältä säilyttämästä samoja tietoja kahdessa eri paikassa ja automatisoi tietojenhallinta, silloin kun se on järkevää. Ole perillä tietojenne käsittelystä ja tietoturvasta. 

Sivustojen suoritusongelmat johtuvat usein liian monimutkaisista toteutuksista (ja erityisesti päällekkäisistä sellaisista), olipa kyse sitten suunnittelusta tai taustaintegraatioista. Ole siis varovainen esim. ajamasta kaksoisskriptejä. 

Enemmän tuloksia paremmalla strategialla 

Verkkosivustosi strategian rakentaminen kaupallisten tavoitteiden pohjalta on järkevää liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Pyri näkemään verkkosivustosi digitaalisena varallisuutena ja kohtele niitä sen mukaisesti. 

Toimivan strategian avulla myös yrityksesi toimii tehokkaammin ja tuottaa enemmän. Oikein kohdistettu työ auttaa brändi-, sisältö- ja teknisen strategian tuottamaan maksimaalista hyötyä. Strategisessa verkkosivusto työskentelyssä ennen kaikkea kyse investoinnista kaikenkattavaan järjestelmään lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. 

Jatkuva, liiallinen yksityiskohtiin kiinni jääminen ei ole kannattavaa. Älä siis sekoita pieniä korjauksia ja muutoksia sekä blogisi jatkuvaa päivittämistä kokonaisvaltaiseen verkkosivustrategiaasi.

SEO on toimiva, ”terveydentilan ohjaaja” verkkosivustoille. Yhdistämällä sen käyttäjäkokemuksen ja konversioiden kehittämiseen, saat tehokkaantyökalupakin pitkäjänteiselle, jatkuvalle verkkosivutyöskentelylle.

Miten pääset alkuun verkkosivustrategiasi kanssa?

Kun tunnistat tarpeen verkkosivustrategialle, voit alkaa laatia konkreettista suunnitelmaa sen toteuttamiseksi.  

Perusteellinen sivustoanalyysi sekä sen ja tavoitteittesi pohjalta luotu toimintasuunnitelma on erinomainen tapa suunnistaa kohti oikeaa suuntaa.  

Muista, että asiat muuttuvat usein nopeasti, joten ketterä ja yksinkertainen lähestymistapa on järkevää. 

Muita konkreettisia asioita, joista on hyvä lähteä liikkeelle ovat esim.: 

 • fokusryhmäkokousten järjestäminen 
 • projekti- ja tehtäväseurantajärjestelmän käyttöönotto (Esim. Jira) 
 • sisällöntuotannon jalkauttaminen organisaatiosi muihin osastoihin 
 • tuotekuvien päivitys ja optimointi 

Varmista, että tiimisi tietää, mitä heiltä odotetaan; delegoi roolit ja vastuualueet. Samalla voit kartoittaa minkälaista osaamista omasta tiimistäsi uupuu ja mitä mahdollisesti olisi hyvä ulkoistaa. Selkeiden aikataulujen ja tavoitteiden asettaminen auttaa tiimiäsi saavuttamaan tarvittavat työtavoitteet. 

Minkään organisaation tai digitaalisen ekosysteemin tilanne ei ole sama. Näin myös verkkosivustostrategia näyttää todennäköisesti erilaiselta toimijan mukaan ja heijastelee yksittäisiä liiketoimintatavoitteita. 

Tarvitsetko apua verkkosivustrategiasi kanssa?  

Soita meille. Voimme auttaa sinua niin strategian laatimisessa kuin olemassa olevan strategian kehittämisessä. 

Jaa artikkeli somessa

Selvitä miten voimme tuottaa hyötyä sinulle.

Tavoitat meidät myös somessa.

Jutellaanko?

Jätä yhteystietosi, ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat tekniset ratkaisut.

  Jutellaanko?

  Jätä yhteystietosi ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat ratkaisut.

   Scroll to Top