Verkkosivustrategia: opas onnistumiseen strategisessa verkkosivutyössä

Mikä on verkkosivustrategia, mitä hyötyä siitä on ja miten luot itsellesi toimivan sellaisen?

Vaikka nämä kysymykset saattavatkin tuntua äkkiseltään helpoilta, ei niihin usein ole helppoja vastauksia – tai saatikka yhtä, joka pätisi kaikkiin.

Verkkosivuston tehokas hallinta ja toimivan verkkosivustrategian luominen (sekä sen ylläpito ja kehittäminen) vaatii taitoa.

Onnistuaksesi strategisessa verkkosivustotyössä, tarvitset kykyä mm.:

 • rakentaa ja ylläpitää kestävää yhteistyötä niin organisaatiosi sisällä kuin eri sidosryhmien kanssa 
 • murtaa organisaatiosi sisäisiä siiloja  
 • vaikuttaa ihmisten käsitykseen verkkosivuista ja niiden merkityksestä 

Verkkosivustrategiaan liittyvät yleiset myytit  

Nettisivuja ylläpidetään ja kehitetään usein hyvin reaktiivisesti. Työt toteutetaan kiireessä ja isoissa, yksittäisissä ryppäissä. 

Vaikka reaktiivisessa työskentelyssä on omat etunsa, ei sen tulisi ohjata kokonaiskuvaa liiaksi. Verkkosivujen strateginen työ on pitkäjänteistä, jatkuvaa kehittämistä. 

Verkkosivustrategia ei ole yhtä kuin: 

 • Mittava verkkosivuston uudelleensuunnitteluprojekti 
 • Ylläpitoa, hakukoneoptimointia (SEO:a), verkkokehitystä tai sisällönhallintaa, vaan pikemminkin dynaaminen yhdistelmä kaikkia näitä asioita (ja enemmän). 
 • Kokonaisuus, joka on täysin yhden henkilön käsissä.  
  Verkkosivuston hallinta on tiimityötä, ja on hyvin epätodennäköistä, että yhdellä henkilöllä olisi kaikki tarvittavat taidot siitä suoriutumiseen. 
 • Pelkkä tekninen kehitysprojekti. Verkkosivustosi on aina olennainen kaupallinen voimavara, ei vain tekninen alusta. 
 • Brändistrategia (tai edes digitaalinen brändistrategia). 
  Verkkosivustot ovat dynaamisia ympäristöjä, jossa brändi kohtaa tarkoituksen, sisällön ja teknologian.  Verkkosivustot eivät ole vain brändäystä varten, ne ovat myös myyntiä, rekrytointia, mediaviestintää jne. 

Verkkosivuston hallinta on jatkuva prosessi 

Luultavasti aliarvostetuin osa hyvää verkkosivustrategiaa on jatkuva verkkosivuston hallinta. Sen merkitystä ei kuitenkaan kannata aliarvioida. 

Edellä mainitun reaktiivisen työn, varmista strategiassasi myös proaktiiviset keinot. 

Seurantatyökalut ja analytiikka voivat auttaa sinua havaitsemaan ongelmat jo ennen kuin ne tapahtuvat. Toisaalta säännöllinen sisällön läpikäynti on välttämätöntä verkkosivustosi oikealle indeksoinnille ja linjatulle sisältöstrategialle

Tarvitset sekä budjetin että toimivan työnkulun jatkuvia korjauksia ja verkkosivuston muutoksia varten. Työn tilaamiseen ja priorisointiin on oltava selkeä prosessi. Konkreettiset verkkosivustomuutokset kannattaa toteuttaa sprinteissä. 

Kokonaisvaltaiset verkkosivuston läpikäynti (auditointi) sekä tekniset tarkastukset on hyvä kirjata suoraan markkinointisuunnitelmaan ja -kalenteriin.  
 
Vinkki: Voit helposti tilata nämä ulkoiselta toimijalta tai sidosryhmiltäsi – tai käyttää yhdistelmää maksullisia ja ilmaisia työkaluja toteuttaaksesi sen itse. 

Läpikäynnin jälkeen havaittujen muutostöiden toteuttamisen tulisi olla prioriteettilistallasi korkealla. Usein tärkeä työ valuu hukkaan, kun kokonaisuus alkaa paisua ja yksittäiset työt katoavat muiden asioiden alle. 

Muista tarkastella verkkosivustoasi laajasti. Käy läpi säännöllisesti ainakin nämä asiat: 

 • suorituskyky ja nopeus 
 • sisältö ja indeksointi 
 • brändäys 
 • liikenne ja konversiot 
 • myynti ja sitouttaminen. 

Tarkastele ja analysoi myös erilaisia käyttäjäryhmiä läpikäyntisi yhteydessä. Pohdi mm. kuinka hyvin kokonaisuus palvelee kaikkia eri käyttäjäryhmiäsi ja onko painopiste liikaa esim. uusissa asiakkaissa? 

Verkkosivuston kehitys on välttämätöntä pysähtyneisyyden torjumiseksi 

Talous, yhteiskunta ja sitä kautta myös liiketoiminta muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Verkkosivustosi tulisi heijastaa tätä.  
 
Ole ajan tasalla sisällön muutoksista ja poistoista varmistaaksesi, että verkkosivustosi heijastaa nykyisestä organisaatiostasi. Huono verkkosivuston hallinta voi pahimmillaan saattaa sinut pulaan. Konkreettisena esimerkkinä tästä on GDPR-lainsäädäntöön liittyvät rikkomukset huolimattomuuden vuoksi. 

Tässä muutamia yleisiä asioita, joita on syytä pitää silmällä: 

 • Rikkinäiset sivut ja 404-virheet 
 • Rikkinäiset linkit 
 • Uudet tiimin jäsenet ja henkilöstömuutokset 
 • Evästeiden suostumus- ja yksityisyyskäytännöt 
 • Monikielisyyteen liittyvät muutokset ja uudet sivut 
 • Lakivelvoitteiset kokonaisuudet, jotka on päivitettävä (esim. tietosuojaseloste). 

Oman verkkosivuston seurannan lisäksi on tärkeä vertailla omaa kokonaisuuttasi myös kilpailijoihin. Tarkastele kattavasti digitaalista brändiäsi kilpailullisessa kontekstissa nähdäksesi, miten pärjäät (mukaan lukien miten pärjäät hakukonetuloksissa). 

Sano ei siiloille, verkkotiimit ovat dynaamisia 

Verkkosivustrategian toteutuksessa tarvitaan monen eri toimintakentän yhteispeliä. 
Varo painottamasta liikaa vain yhtä osa-aluetta, kuten vain markkinoinnin ja myynnin tarpeita tai teknisen tiimisi näkökulmia.  
 
Toimivan verkkosivuston tuleekin huomioida organisaation tarpeet kattavasti. Valitettavasti sinun on kuitenkin tehtävä kovasti töitä sisäisten siilojen murtamiseksi. Siilomaisella tavalla työskentely on useimmiten isoin syy siihen, miksi verkkosivustostrategiat epäonnistuvat, erityisesti sisällönhallinnassa. 

Aivan kuten missä tahansa muussakin asiassa, on tärkeää, että vain yhdellä taholla on selkeästi ohjat käsissään. Ilman tätä kokonaistavoitteet hämärtyvät helposti ja hyödyt jäävät vähäisiksi. Hyvä tiimidynamiikka sekä selkeät omistajuus- ja johtajuusroolit auttavat tässä suuresti. Panosta siis selkeyteen ja muodosta fokusryhmiä eri osa-alueille pitämään asiat liikkeessä. 

Dokumentointi ja prosessit luovat tehokkuutta ja selkeyttä. Mutta ongelmien ilmetessä on hyvä muistaa toimia ketterästi ja puhua asiat kasvotusten läpi asianomaisten kanssa.  

Verkkosivustot ovat dynaaminen vuorovaikutus sisällön ja teknisten elementtien välillä. Työntekijöiden, jotka toimivat näillä eri osa-alueilla on käytävä toimivaa vuoropuhelua, jotta onnistut tavoitteissasi. Kannusta verkkosuunnittelijoita, kehittäjiä ja sisällöntuottajia työskentelemään yhdessä. 

Digitaalisen brändinhallinta on jatkuva prosessi. Sen suunnittelu ja ylläpitäminen ei ole vain komea brändikirja ja staattiset grafiikat, vaan jatkuvasti kehittyvä käytännön työ, joka virtaa koko digitaalisen brändisi läpi. 

Huomioi laajempi teknologinen ympäristösi

Verkkosivustosi ei ole yksinäinen saari valtameressä vaan osa isompaa kokonaisuutta. On hyvin todennäköistä, että sivustosi on vuorovaikutuksessa muiden kokonaisuuksien kanssa. Näitä voivat olle esim.: CRM, ERP, tilausjärjestelmä ja markkinoinnin muut moninaiset järjestelmät. Pohdi siis teknisiä integraatioiden mahdollisuutta sekä automatisointia. Valitettavasti eri tekniset kokonaisuudet osat usein rönsyileviä ja järjestelmien väliset suhteet voivat olla haastavia ymmärtää ja hallita. 

Integraatiot ovat yhä olennaisempia modernissa liiketoiminnassa. Tarkastele verkkosivustoasi osana teknistä arkkitehtuuria ja järjestelmää, joka auttaa yritystäsi toimimaan, ja ole kunnianhimoinen laadun ja turvallisuuden suhteen. 

Myös datanhallinta on tärkeä osa verkkosivustrategiaa. Vältä säilyttämästä samoja tietoja kahdessa eri paikassa ja automatisoi tietojenhallinta, silloin kun se on järkevää. Ole perillä tietojenne käsittelystä ja tietoturvasta. 

Sivustojen suoritusongelmat johtuvat usein liian monimutkaisista toteutuksista (ja erityisesti päällekkäisistä sellaisista), olipa kyse sitten suunnittelusta tai taustaintegraatioista. Ole siis varovainen esim. ajamasta kaksoisskriptejä. 

Enemmän tuloksia paremmalla strategialla 

Verkkosivustosi strategian rakentaminen kaupallisten tavoitteiden pohjalta on hyvää liiketoimintaa. Opettele näkemään verkkosivustosi digitaalisena varallisuutena ja kohtele sitä sen mukaisesti. 

Toimivan strategian avulla yrityksesi toimii tehokkaammin ja tuottaa enemmän. Oikein kohdistettu työ auttaa sinua maksimoimaan brändi-, sisältö- ja teknisen strategiasi tuotaman hyödyn. Kyse on ennen kaikkea investoinnista kaikenkattavaan järjestelmään lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. 

Jatkuva ”näprääminen” verkkosivustollasi ja yksityiskohtiin liiallinen kiinni jääminen, ei ole kannattavaa. Älä sekoita pieniä korjauksia ja muutoksia sekä blogisi jatkuvaa päivittämistä kokonaisvaltaiseen verkkosivustrategiaasi. 

SEO:n tulisi olla verkkosivustosi terveydentilan ohjaaja, unohtamatta kuitenkaan käyttäjäkokemuksen ja erilaisten konversioiden kehittämistä. 

Miten pääset alkuu verkkosivustrategiasi kanssa

Kun tunnistat tarpeen verkkosivustrategialle, voit alkaa laatia konkreettista suunnitelmaa sen toteuttamiseksi.  

Perusteellinen sivustoanalyysi sekä sen ja tavoitteittesi pohjalta luotu toimintasuunnitelma on erinomainen tapa suunnistaa kohti oikeaa suuntaa.  

Muista, että asiat muuttuvat usein nopeasti, joten ketterä ja yksinkertainen lähestymistapa on järkevää. 

Muita konkreettisia asioita, joista on hyvä lähteä liikkeelle ovat esim.: 

 • fokusryhmäkokousten järjestäminen 
 • projekti- ja tehtäväseurantajärjestelmän käyttöönotto (Esim. Jira) 
 • sisällöntuotannon jalkauttaminen organisaatiosi muihin osastoihin 
 • tuotekuvien päivitys ja optimointi 

Varmista, että tiimisi tietä, mitä heiltä odotetaan; delegoi roolit ja vastuualueet. Samalla voit kartoittaa minkälaista osaamista omasta tiimistäsi uupuu ja mitä mahdollisesti olisi hyvä ulkoistaa. Selkeiden aikataulujen ja tavoitteiden asettaminen auttaa tiimiäsi saavuttamaan tarvittavat työtavoitteet. 

Minkään organisaation tai digitaalisen ekosysteemin tilanne ei ole sama. Näin myös verkkosivustostrategia näyttää todennäköisesti erilaiselta toimijan mukaan ja heijastelee yksittäisiä liiketoimintatavoitteita. 

Tarvitsetko apua verkkosivustrategiasi kanssa?  

Soita meille. Voimme auttaa sinua niin strategian laatimisessa kuin olemassa olevan strategian kehittämisessä.