Miten hyödynnät teknologiaa liiketoiminnassasi parhaalla mahdollisella tavalla?

Teknologia on meillä Timehousessa lähellä sydäntä, mutta tiedämme myös, että teknologia ei ole itseisarvo eikä ratkaisu kaikkeen.

Luovan ja innovatiivisen lähestymistavan lisäksi, IT-ratkaisuihin tulee muistaa suhtautua myös terveen kriittisesti. Mitään ratkaisuja ei tulisi toteuttaa ilman vahvoja liiketoiminnallisia perusteluja.

Kokosimme tähän blogiin ajatuksiamme siitä, mitä asioita itse tekniikan lisäksi tulisi huomioida kehitystyön yhteydessä, sekä vinkkejä siihen, miten saat parhaan mahdollisen hyödyn irti teknologiasta.

#Tech: trendeihin kannattaa suhtautua kriittisesti

Joskus on jopa liiankin helppo mennä virran mukana ja innostua uusista trendeistä. Niihin liittyy kuitenkin valitettavan usein tyhjää meteliä ja mystiikkaa.

Uudet trendit ovat kiinnostavia, ja niistä on tärkeä pysyä kartalla, mutta niiden seuraaminen sokeasti voi vesittää liiketoiminnalliset tavoitteesi. Pyri valitsemaan oikeat työkalut puolueettomasti, omien tarpeittesi mukaisesti.

Aloita kartoitusprosessi muualta kuin itse tekniikasta; mikä on konkreettinen tarpeesi ja millainen ratkaisu tuottaisi organisaatiollesi aitoa hyötyä. Vasta tämän jälkeen voit alkaa paneutua itse teknologiaan.

Keskittyä siihen, niin kartoituksen kuin itse toteutuksen aikana siihen, että ratkaisu tuottaa liiketoiminnallista hyötyä. Konteksti määrää aina ratkaisun sopivuuden.

Teknologia ei yksinään tuota hyötyä

Enemmän kuin teknologiaan itseensä, keskity siihen, mitä teknologian avulla voidaan saavuttaa. Teknologia mahdollistaa, mutta sen ei tulisi määritellä kokonaisuutta.

Perusteellinen tekninen kartoitus on usein silmiä avaava kokemus, josta on hyvä ponnistaa konkreettiseen kehitystyöhön päin. Koskaan ei pitäisi sitoutua johonkin, jos sen hyödyistä ei olla varmoja.

Kommunikaatio on kaiken keskiössä

Teknisissä projekteissa hyvä kommunikaatio on tärkeää. Palveluntarjoajalla on suuri rooli keskustelun mahdollistajana, mutta varmista, että olet myös itse aktiivisessa roolissa.

Teknisissä ratkaisuissa tulee painottaa toiminnallisuuksia ja astua rehellisesti käyttäjän saappaisiin. Loppukäyttäjää ei todennäköisesti kiinnosta miten kokonaisuus on toteutettu, vaan pikemminkin se, miten sitä käytetään ja miten se vaikuttaa hänen toimintaansa.

Teknologia osana yrityksen kokonaisstrategiaa

Tietoteknisten toteutusten tulisi asettua yhteen yrityksen kokonaisstrategian kanssa. Oikeaoppinen tekninen toteutus toimii sovussa sisäisten prosessien ja muiden kehitysprojektien kanssa.

Ideaalitilanteessa teknologia parantaa ja tehostaa (liike)toimintaa, eikä ole ristiriidassa muiden organisaation osa-alueiden kanssa.

Alkuperäistä ongelmaa pitää joskus tarkastella tarkemmin

Teknologian avulla ratkaistaan ongelmia. Usein onkin tärkeä palata tähän juurisyyhyn ja tarkastella ratkaistavaa ongelmaa uudestaan – ja uudestaan.

Ennen kuin ongelmaa aletaan ratkomaan tietotekniikalla, on olennaista selvittää ja ymmärtää kokonaisvaltaisesti mikä ongelma oikeasti on. Tämä voi sinänsä kuulostaa itsestään selvältä, mutta näin ei todellisuudessa usein ole.

Aika ajoin saamme pyyntöjä valmiiksi pohdittujen ongelman ratkaisujen toteutukseen, vaikka syytä olisi oikeastaan mennä takaisinpäin ja tarkastella itse ongelmaa, joka halutaan ratkaista.

Miten sitten ongelmaa lähdetään ratkomaan? Kartoita, kartoita ja kartoita – ongelman selvittämiseen auttaa selkeä kartoittaminen ja asioiden systemaattinen purku pala palalta.

Pidä tekniset osaajat lähelläsi

Timehousessa valttikorttejamme ovat joustavuus ja ketteryys asiakassuhteissa.

Suhteemme asiakkaisiin painottuvat aina konkreettiseen hyötyyn, tekemiseen ja ratkaisuihin. Teknisen tiimin matala hierarkia ja asiakaskeskeisyys tuovat nopeita tuloksia.

Parhaat tekniset ratkaisut syntyvät silloin kuin asiantuntijat pääsevät lähelle asiakasorganisaatiota, ja oppivat ymmärtämään asiakkaan liiketoimintaa ja yrityskulttuuria. Avain asemassa on erityisesti avoimen keskustelun mahdollistaminen osapuolten kesken. Kovimmat innovaatiot tuotetaan ympäristössä, jossa vallitsee molemminpuolinen luottamus ja ajatusten vaihtoa onnistuu matalalla kynnyksellä.

Toimintamallimme ja palveluasenteemme lisää asiakasluottamusta ja tukee asiantuntijakulttuuria. Hyvä (tekninen)tiimi rakentuu siitä, että siinä työskentelevät henkilöt kokevat ylpeyttä omasta osaamisestaan ja tekemisestään.

Teknologisissa projekteissa on tärkeää yhdistää tarkka tekninen kartoitus ja liiketoimintastrategiaan keskittyminen. Trendeihin on tärkeä suhtautua kriittisesti, ja joskus ratkaisu pulmaan on niinkin yksinkertaista, kuin itse ongelmaa uudelleen tarkastelu.

Kaipaatko apua tilanteesi kartoitukseen?

Ota meihin yhteyttä!

Palvelemme asiakkaitamme yli 35 vuoden kokemuksella laajasti erilaisissa teknisissä haasteissa. Palvelumallimme on joustava, aina kertaluontoisesta konsultoinnista ylläpidolliseen, vuosia kestävään yhteistyöhön.

Jaa artikkeli somessa

Selvitä miten voimme tuottaa hyötyä sinulle.

Tavoitat meidät myös somessa.

Jutellaanko?

Jätä yhteystietosi, ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat tekniset ratkaisut.

    Jutellaanko?

    Jätä yhteystietosi ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat ratkaisut.

      Scroll to Top