Google Analytics ja EU:n GDPR – Mitä sinun tulee huomioida vuonna 2023

Google Analytics on yksi suosituimmista verkkosivustojen analytiikkatyökaluista. Se tarjoaa ilmaisen ja tehokkaan tavan seurata verkkosivustosi liikennettä ja kerätä arvokasta tietoa käyttäjiesi käyttäytymisestä.

Samalla kun Google Analytics tarjoaa lisäarvoa, sen tiedonkeruumenetelmät ovat herättäneet huolta tietosuoja-asiantuntijoiden ja sääntelyviranomaisten keskuudessa, erityisesti Euroopan unionion alueella.

Tässä blogissa tarkastelemme Google Analyticsin ja GDPR:n välistä suhdetta sekä uutta EU:n ja Yhdysvaltojen välistä tietosuojakehystä, joka on tullut voimaan kesällä 2023.

Google Analytics ja tietosuoja EU:ssa

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan organisaatiot, jotka käsittelevät EU-alueen kansalaisten henkilötietoja, ovat velvollisia noudattamaan asetuksen määrittelemiä tietosuojasääntöjä. Tämä koskee myös verkkosivustojen analytiikkatyökaluja, kuten Google Analyticsia, joka on Yhdysvaltalaisen Google LLC:n ylläpitämä palvelu.

Miksi Google Analytics sai negatiivista julkisuutta liittyen tietoturvaan?

Aikaisemmin esille nousi merkittäviä haasteita liittyen Google Analyticsin ja GDPR:n yhdistämiseen. Asiasta uutisoitiin myös näkyvästi eri medioissa. Yksi keskeinen huolenaihe oli se, että Google Analytics tallensi käyttäjätietoja, mukaan lukien EU:n asukkaiden tietoja, Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimilleen. Tämä aiheutti ongelmia, koska Yhdysvalloissa sovelletaan tietosuojalakeja, jotka eivät tarjoa samanlaista suojaa kuin EU:ssa sovellettava GDPR.

Esimerkiksi Itävallan NOYB-järjestö nosti useita kanteita Google Analyticsin käyttöä vastaan eri puolilla EU:ta. On kuitenkin tärkeää huomata, että monet näistä kanteista liittyivät nimenomaan Google Analyticsin vanhaan versioon, Universal Analyticsiin. Google Analyticisin uudempi versio, Google Analytics 4 on päivitetty vastaamaan paremmin GDPR-asetuksia.

EU-US Data Privacy Framework

Vuonna 2023 (10.7.2023) astui voimaan uusi EU:n ja Yhdysvaltojen välinen tietosuojakehys, joka pyrkii ratkaisemaan alueiden välisen tiedonsiirtoon liittyvät ongelmat. Kyseinen kehys vahvistaa, että Yhdysvallat tarjoaa nyt riittävän suojan EU:sta siirretyille henkilötiedoille. Päätös mahdollistaa turvallisen, GDPR:n mukaisen datan keruun EU:n alueella Google Analyticsin avulla.

Mitä sinun tulee huomioida jatkossa Google Analyticsiin ja tietosuojaan liittyen?

Google Analytics 4 tarjoaa parempaa tietosuojaa verrattuna vanhempaan Universal Analyticsiin ja sen käyttö on lähtökohtaisesti turvallista. Verkkoympäristöjä ylläpitävien on kuitenkin huomioitava joitakin tärkeitä asioita, jotta tietojen keruu noudattaa GDPR:n vaatimuksia:

 • Evästebannerin käyttöönotto: Verkkosivustolla tulisi olla evästebanneri, joka mahdollistaa kävijöiden suostumuksen antamisen ennen datan keruuta. Evästebannerin avulla kävijän on voitava määritellä, mille evästeille hän antaa suostumuksen tai ei.
 • Suostumuksen noudattaminen: Käyttäjien antamat suostumukset ja mieltymykset on tallennettava ja niitä noudatettava tarkasti. Varmista, että palvelusi tekniikka huomioi tämän.
 • IP-osoitteiden anonymisointi: IP-osoitteiden kerääminen on sallittua, mutta niitä on anonymisoitava, jotta ne eivät sisällä henkilökohtaisia ​​tietoja.

  Huom: Google Analytics 4 ei kirjaa tai tallenna yksittäisiä IP-osoitteita. Analytics tarjoaa karkeita maantieteellisiä sijaintitietoja johtamalla seuraavat metatiedot IP-osoitteista: Kaupunki (ja kaupungin johdettu leveys- ja pituusaste), maanosa, maa, alue, niemimaa (ja ID-pohjaiset vastineet).
 • Tietojen säilytysaikojen rajoittaminen: Tietoja ei saa säilyttää pidempään kuin on tarpeen.
 • Käyttäjän oikeuksien kunnioittaminen: Verkkosivuston käyttäjille on annettava oikeus pyytää tietojensa poistamista tai muokkaamista.
 • Tietosuojaseloste: Varmista, että sivuillasi on ajantasainen tietosuojaseloste.
  Lisätietoja selosteen sisällöstä voit lukea Tietosuojavaltuutetun toimistosta täältä.

Johtopäätös: onko GA:n käyttö laillista?

Vuonna 2023 Google Analyticsin käyttö EU:ssa GDPR:n kanssa on mahdollista, kunhan sen käyttäjät noudattavat tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Uusi EU-US tietosuojakehys tarjoaa myös lisää selkeyttä tiedonsiirtoon liittyviin haasteisiin.

On kuitenkin tärkeää huolehtia siitä, että verkkosivustosi noudattaa kokonaisuudessaan näitä GDPR-asetuksia.

Tietosuoja-asetus ja sen vaatimukset ovat jatkuvassa muutoksessa, joten on suositeltavaa seurata alan uutisia ja päivittää käytäntöjä tarvittaessa.

💡Mietityttääkö verkkosivuillasi käytetyt ratkaisut?

Me Timehousella autamme sinua, konsultoivalla lähestymistavalla löytämään juuri oikeat ratkaisut liiketoimintaasi ajatellen.

Jaa artikkeli somessa

Keskustellaanko näistä tai muista, organisaatiollesi keskeisistä aiheista lisää?​

Tavoitat meidät myös somessa.

Jutellaanko?

Jätä yhteystietosi, ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat ratkaisut.

  Jutellaanko?

  Jätä yhteystietosi ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat ratkaisut.

   Scroll to Top