Osa 1: 11 SEO-vinkkiä verkkosivujen sisällöntuottajille

Sisällön tuottaminen vie aikaa ja resursseja. Voit maksimoida työsi tuottavuuden optimoimalla sisältösi verkkonäkyvyyden. Haluatko kuulla miten? Lue 11 ajankohtaista hakukoneoptimointivinkkiä sisällöntuottajille ja nosta sisältösi SEO uudelle tasolle!

SEO (Search Engine Optimization), eli hakukoneoptimointi on monisyinen prosessi, joka vaatii pitkäjänteisyyttä, analysointia ja seurantaa. Tehokas SEO vaatii myös jatkuvaa päivittämistä, sillä hakukoneiden algoritmit sekä erilaisten ohjelmistojen ja verkkosivujen uudet ominaisuudet muovaavat hakutuloksia.

Kuulostaako hengästyttävältä? Huoli pois! Blogimme antaa sinulle selkeän ja tehokkaan 11 kohdan tietoiskun, jolla nostat hakukoneoptimoidun sisältösi uudelle tasolle ja pidät samalla kiinni olennaisimmasta: sisällöstä.

Kaksiosaisen blogisarjamme ensimmäisessä osassa pureudumme hakukoneoptimoinnin muutamiin peruspilareihin sisällöntuottajan näkökulmasta: millaista sisältöä tulisi tuottaa ja miten linkit eri sisältöjen ja sivujen välillä kannattaa ottaa huomioon koko työprosessin läpi.

1. Tunnista käyttäjien tiedonhaun tarve

Hakukoneoptimoinnin yksi keskeisimmistä ajatuksista on käyttäjien tiedonhaun tarve ja sen tunnistaminen.

Kysy itseltäsi, mihin tiedon etsimiseen liittyvään tarpeeseen tuottamasi sisältö vastaa. Tärkeintä on, että pystyt vastaamaan asiakkaan tarpeeseen mahdollisimman tehokkaasti ja helposti. Pyri luomaan sisältöä, joka houkuttaa käyttäjiä saapumaan sivuillesi.

Analysoi sisältöä asiakkaan tiedonhaun tarpeen näkökulmasta; onko sivulla ja sisällöllä selkeä merkitys? Jos ei, onko jotain mitä voisit tehdä paremmin, jotta käyttäjä hyötyisi sisällöstäsi?

2. Suosi temaattisia kokonaisuuksia ja rakennetta

Aiheen kannalta olennaiset, selkeät ja loogiset rakenteet ovat hakukoneiden unelma. Pyri siis rakentamaan ja kokoamaan kaikki mahdollisimman selkeästi ja järjestelmällisesti.

Suosi sisältösarjoja ja eri aihepiirien mukaan luotuja sisältökokonaisuuksia – niiden avulla pystyt luomaan toimivia käyttäjäpolkuja sekä hyödyntämään tärkeää avainsanastoa.

Huomioi sivujen välinen suhde osoiterakenteessa ja tee siitä mahdollisimman looginen ja kuvaava. Selkeän URL-rakenteen avulla niin käyttäjät kuin hakukoneetkin ymmärtävät sivuston rakenteen ja linkkipolun.

Esimerkki selkeästä URL-rakenteesta:

Softatuote.fi
-> softatuote.fi/tuotteet
-> softatuote.fi/tuotteet/tuotepaketti-1

3. Avainsanojen kartoittaminen

Kun olet optimoinut itse sisällön, mieti millaisilla hakusanoilla asiakas saattaisi etsiä tuottamaasi sisältöä. Näitä potentiaalisia hakusanoja on tärkeä käyttää avainsanoina itse sisältötekstissä, otsikoissa ja mahdollisesti myös URL-rakenteessa.

Kun osaat käyttää oikeaa sanastoa monipuolisesti sivullasi, käyttäjät tavoittavat sisältösi. Huomioi lisäksi se, että osa tekstistä on hakukoneiden kannalta merkityksellisempää; keskity erityisesti siihen mitä avainsanoja käytät tekstisi otsikoissa.

4. Sisällön linkittäminen keskenään (Hub & spoke -malli)

Hakukonenäkyvyyden kannalta on tärkeä huomioida mihin tuotat sisältöä ja miten se kytkeytyy muuhun sisältöön (ja nettisivuihin) netissä. Maksimoidaksesi verkkonäkyvyyden on tärkeää, että sidot eri sisältöjä yhteen ja teet niistä toisiaan tukevia kokonaisuuksia.

Toisaalta myös yhden sivun kohdalla on hyvä hyödyntää samaa ajattelua.

Kun luot sisältöä, mieti

• voisitko lisätä tekstiisi linkkejä, jotka ohjaavat kävijän samaan aiheeseen liittyvään sisältöön jossain muualla sivustollasi?
• onko netissä jotakin muuta hyödyllistä ja relevanttia sisältöä, jonka voisit linkittää tekstiisi?
• voitko käyttää eri sivuilla samaa avainsanastoa?

Mitä useampi toisiaan sisällöllisesti tukeva sivu sinulla on, sitä paremmin saat sivusi nousemaan näihin avainsanoihin kohdistuvissa hauissa.

5. Sisäiset linkit

Hyperlinkit ovat yksi tärkeimmistä kokonaisuuksista hakukonenäkyvyyden kannalta.

Linkit voidaan luokitella kahteen eri luokkaan: sisäisiin ja ulkoisiin linkkeihin. Sisäiset linkit ovat linkkejä, jotka ohjaavat kävijää oman sivustosi sisällä. Ulkoiset linkit taas ovat nimensä mukaisesti linkkejä muilta, ulkoisilta sivuilta, jotka ohjaavat sinun sivustollesi.

Sisäisten linkkien avulla hakukoneet pystyvät hahmottamaan millainen suhde nettisivujesi eri sivuilla on keskenään. Esimerkiksi enemmän linkitetyt sivut luokitellaan keskeisemmiksi, kuin sivut, joihin on vähemmän ohjauksia. Toisaalta myös linkkien klikkausten määrä vaikuttaa hakukoneiden listaukseen.

Sisäiset linkit ovat myös loistava keino ohjata kävijää eteenpäin sivuillasi ja vähentää sivustolta poistumisen määrää. Linkkejä on toki tärkeä olla navigaatiopalkissa, mutta niitä tulisi lisätä myös itse leipätekstiin. Pyri linkittämään tekstiisi relevanttia sisältöä omilta sivuiltasi mahdollisimman paljon. Vältä sen sijaan sivuja, joissa ei ole lainkaan linkkejä tai joihin ei linkitetä muilta sivuiltasi.

Blogisarjamme toisessa osassa syvennymme mm. otsikoinnin ja HTML-ominaisuuksien maailmaan – hakukoneoptimoidun sisällöntuotannon perspektiivistä.

Jaa artikkeli somessa

Selvitä miten voimme tuottaa hyötyä sinulle.

Tavoitat meidät myös somessa.

Jutellaanko?

Jätä yhteystietosi, ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat tekniset ratkaisut.

    Jutellaanko?

    Jätä yhteystietosi ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat ratkaisut.

      Scroll to Top