Integraatioiden ihanuus – katso viisi vinkkiä onnistuneeseen integraatioprojektiin

Oi, ihana integraatio! Integraatioiden avulla voit säästää aikaa, rahaa, ja harmaita hiuksia. Me Timehousessa olemme vuosien varrella saaneet tehdä niitä lukuisia – kaikki omanlaisiansa ja yhtä jännittäviä. Lue asiantuntijamme viisi täsmävinkkiä toimiviin integraatioihin!

1. Projektin kartoittaminen

Ilman hyvää ja asianmukaista kartoitusta koko integraatioprojekti voi lähteä väärille poluille. Pitkän kokemuksemme ansiosta me Timehousessa osaamme usein jo etukäteen nähdä mahdolliset ongelmat ja ehkäistä niiden syntymisen.

Jokainen osaava integraattori osaa keskittyä kartoittamisessa juuri siihen mikä on oikeasti olennaista. Toimivan integraatioprojektin keskeinen tarkoitus on tehdä työnteosta ja sen prosesseista mahdollisimman sujuvia sekä edistää yrityksen liiketoimintaa. On tärkeä muistaa, että kartoituksessa tarkastellaan aina koko integraatioprosessia, joka sisältää myös ei-teknisiä osia ja kokonaisuuksia. Kaikkia integraatioon sisältyviä osia ja yksityiskohtia ei ole edes järkevää lähteä automatisoimaan – keskitymme siihen mikä aidosti edistää toimintaa ja työntekemistä.

Erityisesti kartoituksen aikana on muistettava pitää kokonaiskuva selkeästi ja aktiivisesti mielessä. Liian yksityiskohtainen kartoittaminen saattaa usein olla jopa haitallista. Toimivin tapa edetä integraatioprojekteissa on käsitellä yksi asia kerrallaan, jolloin voidaan reagoida ja muuttaa suunnitelmaa tai sen osia tarpeen tullen – moni asia ja sen merkityksellisyys voi selvitä vasta kesken projektin.

2. Integraation tekninen toteutus

Jokaisen onnistuneen integraation taustalla on toimiva tekninen pohja. Timehousella on poikkeuksellisen kokenutta ja vahvaa tietoteknistä osaamista, josta olemme saaneet kiitosta myös asiakkailtamme.

Puhtaan teknisen osaamisen lisäksi on tärkeää, että palveluntarjoaja osaa valita ja tarjota asiakkaalle juuri heidän tilanteeseensa soveltuvimman teknologian. Vaarana voi olla esimerkiksi se, että valitaan jokin juuri sillä hetkellä trendikäs vaihtoehto, joka ei välttämättä ole kuitenkaan pitkällä tähtäimellä kokonaisuuden kannalta toimivin ratkaisu. Trendit muuttuvat – teknologia, joka on kovassa nosteessa juuri nyt ei välttämättä ole enää laajassa käytössä myöhemmin.

3. Toimiva kommunikaatio asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä

Hyvän ja toimivan kommunikaation merkitystä ei voi koskaan korostaa riittävästi. Osapuolten tulee olla samalla kartalla ja ymmärtää toisiaan riippumatta siitä työskentelevätkö molemmat teknisessä ympäristössä vai eivät. Kannustamme Timehousessa asiakkaitamme kysymään rohkeasti, mikäli jokin asia askarruttaa heitä.

Toisaalta haluamme ymmärtää myös asiakasta mahdollisimman hyvin. Toimimme aina asiakkaan yritystoiminta edellä ja pyrimme ymmärtämään heidän liiketoimintamalliansa ja toimialaansa mahdollisimman hyvin.

Palveluntarjoajana tehtävämme on viestiä projektin keskeinen sisältö ja tilanne asiakkaalle. Hyvä kommunikaatio ei ole sama asia kuin kaiken mahdollisen tiedon jakaminen kaikille. On tärkeää osata havainnoida mikä tieto on oleellista ja kenelle.

Yksi hyvän kommunikaation kulmakivistä on oikean kumppanin valitseminen. Haluamme tarjota asiakkaallemme juuri sellaisia palveluita mitä hän tarvitsee. Pyrimme aidosti kuuntelemaan asiakasta ja hänen tarpeitaan. Olemme rehellisiä ja avoimia siitä mitä teemme ja haluamme aina keskittyä siihen, mikä ratkaisu on asiakkaan kannalta toimivin.

4. Ketteryyden mahdollistaminen integraatioprojektissa

Timehousen yksi tärkeimmistä valteista on ketteryys. Hyvän lopputuloksen kannalta on tärkeää, että suunnanmuutokset ovat mahdollisia. Varmistamme, että muutoksiin ja mahdollisiin ongelmiin voidaan vastata nopeasti ja lyhyellä varoitusajalla.

Jotta ketterää toimintaa voidaan toteuttaa, on osattava valita oikeat työkalut oikeaan tilanteeseen. Osa vankkaa ammattitaitoamme on juuri tämän asian hahmottaminen. Yksi ketteryyden voimavara on myös se, että on mahdollista olla tarvittaessa joustava ja mukautuvainen.

5. Integraation käyttöönotto ja käytön seuranta

Toimivien integraatioiden hyödyn voi kokonaisuudessaan nähdä vasta käyttöönoton jälkeen. Integraatioprojektin yhteydessä pyrimme tarjoamaan toimivia työprosesseja, jotka sopivat kunkin asiakkaan omaan työympäristöön parhaiten. Integraatioratkaisua ei siis tule nähdä vain pelkkänä työkaluna, vaan ennen kaikkea toimivan työskentelyn mahdollistajana. Pitkällä aikavälillä toimiva integraatio ei ole vain kuluerä – työtä helpottavien toimintojen avulla se maksaa itsensä takaisin.

Käyttöönoton jälkeen me Timehousessa seuraamme, ja tarpeen tullen myös jatkokehittämme asiakkaalle tuotettuja palveluita. Pyrimme aina luomaan toimivia ja kestäviä asiakassuhteita – näistä monesta olemmekin jo saaneet nauttia pitkään.

Tutustu Timehousen integraatioprojectiin Duodecimin kanssa lukemalla Case Study: WOPI rajapintaratkaisu!

Jaa artikkeli somessa

Selvitä miten voimme tuottaa hyötyä sinulle.

Tavoitat meidät myös somessa.

Jutellaanko?

Jätä yhteystietosi, ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat tekniset ratkaisut.

    Jutellaanko?

    Jätä yhteystietosi ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat ratkaisut.

      Scroll to Top