Mitä sinun tulee tietää UX- ja UI-suunnittelusta kehittäessäsi verkkosivustoasi

Yksinkertaisesti ilmaistuna UX-suunnittelu (user experience design) tarkoittaa käyttäjäkokemuksen suunnittelua ja UI-suunnittelu (user interface design) käyttöliittymäsuunnittelua. Nämä kaksi termiä kytkeytyvät toisiinsa ja ovat monella tapaa samankaltaisia. Niiden eroavaisuudet on kuitenkin tärkeä ymmärtää toimivaa verkkosivustokokonaisuutta rakentaessa.

UX-suunnittelu

Mitä tarkoittaa käyttäjäkokemus? Käyttäjäkokemus (UX) muodostuu vuorovaikutuksesta käyttöliittymäelementtien kanssa. Onko palvelun käyttö helppoa vai hankalaa, määräytyy käyttöliittymän suunnittelijoiden tekemistä ratkaisuista sivuston elementtien suhteen. Kokonaiskäyttäjäkokemus muodostuu jokaisesta pienestä kosketuspisteestä yrityksen ja asiakkaan välillä.

Käyttäjäkokemuksella tarkoitetaan tunnetta, jonka käyttäjät kokevat käyttäessään tuotetta, sovellusta, järjestelmää tai palvelua. Käyttäjäkokemuksella tarkoitetaan mitä tahansa käyttäjän vuorovaikutusta tuotteen tai palvelun kanssa. UX-suunnittelussa otetaan huomioon jokainen elementti, joka muokkaa tätä kokemusta. Käyttäjäkokemus on laaja käsite, joka pitää sisällään monenlaisia käytettävyyteen liittyviä elementtejä. Navigaatio verkkosivustolla, käytön helppous tai vaikeus, hakutulosten osuvuus jne. ovat kaikki esimerkkejä käyttäjäkokemukseen vaikuttavista elementeistä. 

Käyttäjäkokemus tähtää käyttäjiensä syvälliseen ymmärtämiseen. UX keskittyy huomioimaan mitä käyttäjä tarvitsee, mitä käyttäjä arvostaa ja mitkä ovat käyttäjän vahvuudet ja heikkoudet tuotteen käyttöön liittyen.

UX-suunnittelijan tehtävänä on löytää ratkaisu esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten verkkopalvelu rakennetaan mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi?
 • Millainen käyttäjäpolku palvelee juuri kyseisen verkkosivuston ja yrityksen asiakkaita?
 • Minkälaista käyttäjätutkimusta tarvitaan mahdollisten ongelmien tunnistamiseksi?
 • Minkälaiset ratkaisut poistavat näitä ongelmia?

UI-suunnittelu

On tärkeää ymmärtää, että käyttöliittymäsuunnittelu ei ole sama asia kuin käyttäjäkokemuksen suunnittelu. Käyttöliittymä viittaa tuotteen konkreettiseen käyttöliittymään: UI-suunnittelu keskittyy sellaisten näkymien visuaaliseen suunnitteluun, joilla käyttäjä liikkuu sivusta toiseen esimerkiksi mobiilisovellusta käyttäessään, tai vaikkapa niihin painikkeisiin, joita hän napsauttaa selatessaan verkkosivustoa. UI-suunnittelu on siis osa palvelumuotoilua.

Käyttöliittymäsuunnittelu koskee kaikkia tuotteen käyttöliittymän visuaalisia ja interaktiivisia elementtejä. Se kattaa kaiken typografiasta ja väripaleteista aina animaatioihin ja navigoinnin kosketuspisteisiin (kuten painikkeisiin ja vierityspalkkeihin) asti. 

Käyttöliittymä on näin verkkosivuston graafista toteutusta ja asettelua. Käyttöliittymäsuunnittelijoiden ensisijaisena tehtävänä on varmistaa, että sovelluksen tai verkkosivuston toteutus on houkutteleva, visuaalisesti kiinnostava ja että se palvelee sille asetettua tehtävää ja tarkoitusta. Kokonaisuuden on oltava ehyt ja selkeä, sekä tarkoitukseltaan että estetiikaltaan. 

UI-suunnittelu on erityisen tärkeää liiketoiminnan kannalta, sillä visuaalisessa maailmassa heikko tai tarkoitukseen soveltumaton käyttöliittymäsuunnittelu vaikuttaa pahimmillaan negatiivisesti yrityksen brändiin ja uskottavuuteen. Jotta sivuston visuaaliset elementit toimivat saumattomassa yhteistyössä käyttäjäkokemussuunnittelun kanssa, on UI-suunnittelijan kyettävä vastaamaan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten käyttöliittymä toistuu visuaalisesti sen käyttäjille?
 • Minkälainen esteettinen toteutus palvelee asiakasyrityksen brändiä parhaiten?
 • Millaiset visuaaliset ratkaisut tukevat verkkosivuston sisältöä ja tehtävää?
 • Mitkä mediaformaatit vastaavat verkkosivuston käyttäjien tarpeisiin parhaiten?

Miten UX:n ja UI:n yhteistyö rakentuu?

UX-suunnittelija päättää, kuinka käyttöliittymä toimii – eli miten erilaiset painikkeet ohjaavat käyttäjää oikeaan suuntaan ja kuinka käyttöliittymä palvelee tehokkaasti käyttäjän tarpeita. Käyttöliittymäsuunnittelija puolestaan päättää, miltä käyttöliittymä näyttää – eli kuinka kaikki käyttöliittymäelementit toistuvat käyttäjälle toivotulla tavalla. 

Onnistuneen verkkosuunnittelun kannalta näiden kahden osa-alueen yhteistyön tulee olla tiivistä ja vuorovaikutuksellista. UX- ja UI-suunnittelijoiden työ kulkee käsi kädessä ja monilta osin toimenkuvat limittyvät yhteen. Monesti sekä käyttäjäkokemuksen että käyttöliittymän suunnittelusta vastaavat samat asiantuntijat. Aina näin ei kuitenkaan ole. Monitahoinen ammattitaito ja ymmärrys verkkosivuston UI- ja UX-suunnittelussa on kuitenkin olennainen osa onnistunutta suunnitteluprosessia. Jatkuva kommunikaatio ja yhteistyö UI- ja UX-suunnittelijoiden välillä auttaa varmistamaan, että lopullinen käyttöliittymä näyttää mahdollisimman hyvältä ja toimii samalla tehokkaasti ja intuitiivisesti. 

Me Timehouselle olemme rakentaneet lukuisia verkkosivustoja, ja suunnittelijamme ovat sekä käyttäjäkokemuksen että käyttöliittymäsuunnittelun asiantuntijoita. Mikäli haluat varmistaa käyttäjillesi ja asiakkaillesi kokonaisvaltaisesti toimivan verkkosivutoteutuksen, ota meihin yhteyttä.

Jaa artikkeli somessa

Selvitä miten voimme tuottaa hyötyä sinulle.

Tavoitat meidät myös somessa.

Jutellaanko?

Jätä yhteystietosi, ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat tekniset ratkaisut.

  Jutellaanko?

  Jätä yhteystietosi ja löydetään yhdessä yritystäsi parhaiten palvelevat ratkaisut.

   Scroll to Top