Asiakkaiden palaute

Voimme hehkuttaa osaamistamme eri kanavissa, uskoa palvelumme olevan huipputasolla ja vastaavan asiakkaidemme tarpeita, mutta viime kädessä todellisuus selviää vain kysymällä asiakkailta itseltään.

Asiakkaistamme

91%

suosittelee mielellään
Timehousen palveluja

95%

luottaa Timehousen
osaamiseen

100%

kokee kommunikoinnin Timehousen kanssa helpoksi

Asiakkaiden kertomaa

”Pitkäaikainen kumppani. Kehitysprojekteissa voimme luottaa asiantuntemukseen ja myös olemassa olevien palveluiden läpikotaiseen tuntemukseen.”

”Tuotteistettu palveluratkaisu silloin akuuttiin tarpeeseen saatiin kohtuuhinnalla ja nopeasti.”

”Huipputekijä.”

Asiakaskyselyn 11/2020 tulokset

Kysymme säännöllisesti asiakkaidemme mielipiteitä palvelumme laadusta.
Tässä viimeisimmän kyselymme tulokset.
Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä
Eri mieltä
En osaa sanoa

Timehouse tuntee yrityksemme toimialan

Panostamme asiakkaidemme liiketoiminnan ymmärtämiseen. Jokainen kyselyymme vastannut asiakkaamme oli tästä kanssamme samaa tai täysin samaa mieltä.

Timehousen osaamiseen voi luottaa

Henkilökunnan osaamisesta huolehtiminen on prioriteetti. Kyselyymme vastanneista asiakkaistamme 95% luottaa Timehousen osaamiseen.

Timehousen ratkaisut ja palvelut ovat kilpailukykyisiä

Kilpailukyiset palvelut ja ratkaisut -kyselyn perusteella sellaisia Timehouse tarjoaa.

Timehousen slogan "Merkittävää hyötyä tietotekniikasta" toteutuu tarjoamassa

Toimintamme pohjaa asiakkaan liiketoiminnan edistämiseen - tässä olemme asiakkaidemme mukaan myös onnistuneet.

Timehousen kanssa on helppo kommunikoida

Meillä ei kierrellä eikä kaarrella. Timehousen kanssa kommunikointi on helppoa jokaisen kyselyyn vastanneen asiakkaamme mielestä.

Suosittelen mielelläni Timehousea

Kyselyn mukaan 92 % asiakkaistamme suosittelee mielellään Timehousea palvelutarjoajaksi.

Erittäin liiketoimintalähtöinen, aina asiakkaan puolella.

Rento ja joustava.

Nopea ja luotettava.

Asiallinen.

Pitkäjänteinen.

Spesialisti.

Pari kysymystä koski vain graafisen suunnittelun ja tuotannon TimeDesign-yksikön asiakkaita - näin niihin vastattiin:

Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä
Eri mieltä
En osaa sanoa

Projektit valmistuvat nopealla aikataululla

Materiaalien sisältö ja visuaalinen ilme vastaavat odotuksiani

Asiakkaidemme vastauksia kysymykseen: Mitkä ovat Timehousen vahvuudet ja/tai heikkoudet verrattuna kilpailijoihin?

” Nopea reagointi, laaja tietämys ja valmius tehdä mitä pyydetään ilman suurta byrokratiaa.”

” Maanläheinen, osaava,

no-nonsense. ”

” Liiketoimintalähtöisyys, osataan tarkastella asioita asiakkaan ydinbisneksen kannalta. Monet muut toimijat keskittyvät enemmän vain teknologian kautta asioiden tarkasteluun. ”

    Haluisitko sinäkin liittyä tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon?

    Jutellaan lisää siitä miten voisimme tuoda merkittävää hyötyä tietotekniikalla juuri teidän liiketoimintanne tarpeisiin. 

    Ota yhteyttä!